Monthly Archives: April 2007

Hoe origineel kan je zijn? Soms hoor je een verhaal zie je een presentatie waarvan je denkt: precies, zo is het. Zo denk ik er ook over en hoewel ik het niet zo goed onder woorden kan brengen het is precies zoals ik er ook over denk. Natuurlijk gebruik ik dat dan later in mijn eigen verhalen, maar orgineel?

Zo stuitte ik op een site van TED (Technology, Entertainment and Design). Een jaarlijkse bijeenkomst in Montreal waarvan de laatste tijd presentaties online zijn gezet. Ik kwam op de site via het volgen van wat gedachten spinsels van iemand op Twitter. (zie mijn post van 30 maart). Volgens mij is het daarom alleen al leuk om een poos op twitter te surfen. Ik zag dat Adam Curry ook twittert. Nou ja hij laat het iemand doen en die riep zo nu en dan dat Adam ieder moment ook ging twitteren.Je weet natuurlijk nooit of Adam het zelf ook doet maar twitter werkt pas echt als je je er in stort volgens mij. En niet er even achter gaat zitten (zoals ik het ook doe)

Terug naar TED, ik kwam terecht bij de presentatie “Rise of the amateur professional” van Charles Leadbeater
http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/63
. Prachtig, het geeft weer dat de wereld bestaat uit twee kampen. De gesloten wereld waar grote bedrijven proberen te beschermen wat ze hebben en de open wereld. Echte innovatie komt nooit van grote bedrijven want die zullen eerder proberen de bestaande markt te vergroten bij bestaande klanten met bekende producten en diensten. Dus meer het vergroten dan nieuwe werelden betreden. Dat is domein voor de open wereld. Ik moest er gisteren aan denken toen ik de pogingen van Microsoft zag om met web 2.0 technieken communities  te ondersteunen. Daar werden  nieuwigheden  aangekondigd die al een poos in de opensource wereld worden gebruikt. In een Microsoft omgeving werkt het nog maar mondjesmaat. Op zich ook verklaarbaar want het moet in een zakelijke omgeving anders presteren dan in een open experimentele wereld.

In ge-institutionele bedrijven zijn alle functies belegd in functies. Heeft iedereen een taak die beschreven is. In de open wereld bestaat er geen formele organisatie maar worden dingen gedaan door een groep die is ontstaan. Een groep gevormd door professionele amateurs.
Wat zou het mooi zijn om niet alleen deze aanpak toe te passen op innovatie maar ook met maatschappelijke vraagstukken. Er liggen een paar: voorkoming van de digitale kloof, breedband ontsluiting voor iedereen, beter benutten van arbeidspotentieel (iedereen weer aan het werk), voorkomen van drop-outs, etc. Waarschijnlijk zijn er prima oplossingen alleen zal de gesloten wereld er alles aan doen om duidelijk te maken dat het niet kan of mag. Tenminste volgens Charles Leadbeater.
Om het met een voorbeeld duidelijk te maken. Een kennis van mij heeft een leidinggevende positie bij een overheidsorganisatie. Hij wilde graag een weblog om intern dingen aan te kunnen kaarten. De vraag werd neergelegd bij de IT afdeling. Nu 5 weken later is het nog niet mogelijk. Veel tegenwerpingen en bezwaren. Extern was het een fluitje van een cent geweest om een weblog te maken zonder hulp. En met wat hulp zelfs een eigen domein met daarop een eigen weblog met waarschijnlijk veel meer functionaliteit en web 2.0 toepassingen dan intern ooit zou kunnen (of mogen).

 

Soms komen mijn werelden bij elkaar. Deze week was dat weer het geval toen ruim 20 Atos Origin collega’s op onze skelter het dorp Vries onveilig maakten. Dat was nog eens werken. De groep had wel wat groter gekund want om het gevaarte van 7000 kilo met een aantal lege zadels vooruit te trappen vraagt wel het een en ander. Maar de stemming zat er wel in en dat compenseert een hoop. De verrichtingen zijn te bewonderen via
Picasa-webalbums – Jan – Atos uitje

Het stille midden

Voorbij gebabbel van innerlijke stemmen
en vlagen van divers gevoel
is een opening naar binnen
met liefde voor wat is
en een venster naar buiten
om de ander te zien, te horen
en niet altijd te begrijpen.

Dat maakt niet uit;
we zijn allen sterren aan dezelfde hemel
harten op dezelfde aarde
en doordrongen van het stille midden
waarop slechts afgestemd hoeft te worden

© Helena Kwaaitaal

Archief