Mijn werkzame leven heeft voor het grootste deel bestaan uit werken voor grote organisaties en ook bij het ICT Platform ben ik veel in contact met grote organisaties. Het werken voor grote organisaties heeft als voor deel dat heel veel dingen goed geregeld zijn. Er zijn veel dingen die (bijna) automatisch gaan. Heel veel zaken zijn uitbesteed aan firma’s die zorgen dat de organisatie zelf kan concentreren op het echte werk. Koffie is als water uit de kraan, kantoorbenodigdheden liggen op voorraad. In sommige gevallen is er altijd een minimum voorraad zodat je nooit verlegen zit om een pen papier of mappen. Als kleine organisatie is de doorloop te klein om een gevulde kast te hebben en koffie zet je zelf. Veel zaken lijken daardoor amateuristisch.
Maar het zegt natuurlijk niets over de dienstverlening. Die kan met de juiste mensen wel eens op een veel hoger niveau liggen dan bij een grote organisatie. Een grote organisatie heeft misschien wel de juiste mensen maar die kunnen best op een andere klus zitten (lucratiever of uit persoonlijke interesse). Door de bank genomen kan een grote organisatie meer realiseren dan een kleine. Ze kunnen beschikken over een professionele HRM / juridische / inkoop / facilitaire organisatie.
Logisch dat er al snel iets ontstaat van dat kunnen wij beter en we kunnen dat kleine bedrijf wel helpen en anders kopen we het toch gewoon op dan kunnen ze gebruik maken van onze professionaliteit.
Vandaag gebruikte iemand de term “institutionele arrogantie”. Die komt in het Engels nog wel eens voor maar in het Nederlands zag ik maar 2 hits. Maar het omschrijft perfect mijn gevoel bij grote organisaties. Vaak bestaan die uit een heleboel aardige goedwillende mensen maar de optelsom maakt dat er iets ontstaat waar niemand echt blij mee is.
Ooit zat ik eens bij een overleg over regionale ICT samenwerking. Er zat ook iemand van een groot IT bedrijf bij die op een gegeven ogenblik opmerkte “Maar wij kunnen echt alles oplossen desnoods vliegen we een Boeing met specialisten in.” Natuurlijk heel erg goed bedoeld maar volstrekt misplaatst als het gaat om regionale samenwerking.
Dat maakt samenwerking tussen kleine en grote bedrijven zo lastig. Kleine bedrijven zijn vaak slagvaardig en wendbaar. Bij grote organisaties worden risico’s vermeden en dan is er altijd wel iemand die zegt: zo’n klein bedrijf brengt wel risico’s met zich mee, hoe zit het met de levertrouwbaarheid: ik zou het niet doen.

Powered by ScribeFire.

Het stille midden

Voorbij gebabbel van innerlijke stemmen
en vlagen van divers gevoel
is een opening naar binnen
met liefde voor wat is
en een venster naar buiten
om de ander te zien, te horen
en niet altijd te begrijpen.

Dat maakt niet uit;
we zijn allen sterren aan dezelfde hemel
harten op dezelfde aarde
en doordrongen van het stille midden
waarop slechts afgestemd hoeft te worden

© Helena Kwaaitaal

Archief