Deze week lag er een auto op z’n kop bij ons in de vaart en daarover ging mijn vorige post. Ik kreeg in de wandelgangen de opmerking dat ik zo nodig het Dagblad van het Noorden nog even een sneer moest geven. 

Nu kan dat zo overkomen maar ik maak me echt zorgen over het voortbestaan van het Dagblad. Die zorg werd alleen nog maar sterker door een artikel in Elsevier afgelopen week. Onder de kop "De teloorgang van het regionale dagblad" wordt er uitgebreid stilgestaan bij de problematiek zoals ik het al een poos voel. Sinds begin van ons trouwen (bijna 30 jaar geleden) valt iedere dag, eerst ‘s middags en al jaren ‘s morgens "Het Neisblad" in de bus. Al die jaren hebben we volgens mij hem nog geen dag gemist soms wat later maar altijd was hij er. (Op die paar keer na toen de buurman heb per ongeluk in de bus had gekregen maar ook toen was hij er wel).

Het stuk in Elsevier van 10 januari is hier na te lezen Je komt dan op de editie 10 januari en dan moet je even bladeren naar pagina 80.

Strekking van het verhaal is dat de bladen in de hoogtijdagen heel veel geld hebben verdiend (winstmarges van over de 20 procent) en toen elkaar zijn gaan opkopen. Deze schaalvergroting heeft geleid tot het nog efficienter maken en delen van drukkerijen, verkoopafdelingen en redacties. Maar de lokale bekendheid en betrokkenheid verdwijnt. Het Neisblad gaat in 2002 samen met de Drentse Courant en wordt Dagblad van het Noorden. Elsevier noemt dat terecht het opheffen van een dagblad. Sinds die tijd is het er niet beter op geworden.

Nu heb ik de oplossing niet en het is erg makkelijk om er op af te geven. Maar er is zeker een rol voor een regionaal dagblad. Wie houdt ons anders op de hoogte van de bijzondere verrichtingen van de regionale overheid. Vanuit Europa wordt er steeds meer invloed neergelegd bij de regio’s. Daar zitten allemaal zeer betrokken en goedwillende mensen maar daarom kan het nog wel mis gaan. Kijk maar eens naar mijn eigen gemeente Leek. Even niet opgelet en hup problemen. Ik kan daar niet goed over oordelen maar de problemen zijn er wel.

Waar vinden we de informatie als "het Neisblad" er niet meer is. Sorry dat ik even die oude naam nog gebruik want in het artikel in Elsevier staat: Als je 2 titles fuseert, lopen er sowieso abonnees weg. Als je dan ook nog aan de titel zit gaat het extra hard. Heel herkenbaar voor het Neisblad, de naam was toch een begrip.

De steeds verder gaande bezuinigingen maken dat het nieuws steeds magerder wordt, de editie Westerkwartier is samengegaan met noord Groningen. Ze schrijven nu steeds over West Groningen. Een gebied wat niet duidelijk gedefinieert is, het is maar een kleinigheid maar het schept een nog grotere afstand tot de lezers. Lokaal nieuws staat er niet meer in of het moet al iets groots zijn.

Aan de andere kant blijven er kansen liggen bijvoorbeeld het ontsluiten van de archieven. Inmiddels is dat wel aangekondigd. Zie bijvoorbeeld hierboven een fragment ui 1833 uit de Leeuwarde Courant over de Grote Veenbrand in Zevenhuizen waardoor het dorp verwoest werd. Ik zou daar graag de Nieuwsblad versie van willen hebben. Daar kunnen (een deel) van de mensen weer mee gebonden worden. Alleen is het een beetje wrang dat je niet in de archieven van het Dagblad van het Noorden zoekt maar in het oude vertrouwde Nieuwsblad. Dus kan je een service bieden herkennen mensen het niet als van het Dagblad.

Komende maandag is er een bijeenkomst waarin Burgemeester van de gemeente Groningen Jacques Wallage zijn visie geeft over: "heeft de krant nog toekomst" en in gesprek gaat met  Cees Anceaux en Gijs Lensink, de directie van NDC Mediagroep, uitgevers van o.a. het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant. Ik kijk uit naar de discussie.

Natuurlijk hoop ik dat er in ieder geval één regionaal dagblad over blijft: het Neisblad. OK de Leeuwarder Courant mag ook blijven. 😉

Het stille midden

Voorbij gebabbel van innerlijke stemmen
en vlagen van divers gevoel
is een opening naar binnen
met liefde voor wat is
en een venster naar buiten
om de ander te zien, te horen
en niet altijd te begrijpen.

Dat maakt niet uit;
we zijn allen sterren aan dezelfde hemel
harten op dezelfde aarde
en doordrongen van het stille midden
waarop slechts afgestemd hoeft te worden

© Helena Kwaaitaal

Archief