Jan Hut

Na weer een avondje puzzelen met WordPress is het met gelukt om een muziekbestand af te kunnen spelen. Ik gebruik hiervoor als test Boten Anna. Een liedje wat inmiddels in het nederlands is vertaald met “Ik heb een boot”. Maar het oorspronkelijke liedje komt uit het Zweeds en gaat over een bot. Een bot word gebruikt op chatkanalen om zo’n kanaal schoon te houden. Gebruikt iemand bepaalde woorden dan kan een bot zo’n bezoeker verwijderen. Een bot kan ook antwoorden geven op vragen. Je hebt een gesprek met een bot dat voelt net echt. Via www.mariekebot.nl kan je een gesprek voeren met een nederlandse bot. Probeer het maar eens. Even terug naar mijn overwinning om muziek te kunnen spelen. Hieronder kan je Boten Anna horen. Veel plezier.
[audio:anna.mp3]

Kor is overleden. Vanmorgen kreeg ik een telefoontje dat hij het afgelopen weekend plotseling is overleden. De hele dag bleef het een beetje rond me hangen. Kor was een collega van me, niet zomaar een collega maar hij was een IT-er met passie en een kennis waarvan je er maar weinig tegen komt.
Een jaar of 8 geleden rolde ik in het IT werkveld toen nog met een idee dat ik best wel iets van IT af wist. We werkten toen nog in een gebouw op het Martinitradepark. Tussen de middag ging ik de eerste week eten met Kor en Andre en ik dacht dat ik in een andere wereld was beland, het was net Nederswahilie voor me. Alleen IT jargon. In die eerste weken werd het me duidelijk dat IT een vakgebied is waar je niet even met een opleiding MCSE inrolt maar dat een goede scholing en jarenlange ervaring echt wel toevoegt. Kor was zo iemand. Hij had een tool gemaakt waarmee we systemen konden bewaken. De tool had hij PMSM genoemd (Poor Man System Monitoring). Het was een handige toepassing waarmee we honderden systemen konden bewaken. Ging een systeem onderuit dan werd er een semafoonoproep gepleegd. Liep er een schijf vol boven een drempelwaarde; idem. Een netwerk onderbreking werd ook snel gedetecteert. Trots liet Kor me de systemen zien, alle Linux systemen een uptime van 200 dagen of meer dan een jaar. Wat een verschil met de Microsoft systemen, (toen nog NT) 2 dagen, 3 dagen maximaal. In die dagen werden de Microsoftsystemen om de dag gereboot want anders liepen ze uit zichzelf vast. Het mag duidelijk zijn dat Kor een echte linux / UNIX fan was.
Ooit moest hij een presentatie geven voor klanten en hij kwam op skeelers de vergaderzaal binnen. Rugzak van de rug, laptop aangesloten en een flitsende presentatie over PMSM. Zijn gehoor duizelend achterlatend vertrok hij weer op skeelers naar de Peizerweg voor een volgende presentatie. PMSM had hij in de avonduren gemaakt omdat hij ervan baalde om dom handmatig beheerwerk te doen. Oftewel hij was het beheer aan het automatiseren, heel efficiënt en voor een fractie van de prijs van de commerciële pakketten zoals Patrol, Openview of Tivoli.
Maar Kor had een veel bredere belangstelling: Skeeleren, Motorrijden, bemanningslid van een Skutsje, reizen over de wereld of zingen in een koor. Alles deed hij met passie.
De laatste jaren kwam ik hem niet zo vaak meer tegen maar ik zal hem altijd blijven herinneren als een Prof met Passie.

Dinsdag 28 November
Sneeuwvlok 2
Het eind van het jaar begint langzamerhand weer in beeld te komen en je kunt de agenda wel vullen met het aflopen van bijeenkomsten. Vorige week was de IST in Helsinki, het sensorevent en de bijeenkomst van de Provincie Fryslân. Komende donderdag is er Sparkling North, maar ik kreeg ook een uitnodiging voor een bijeenkomst van SIGCHI. Maar er zat ook een uitnodiging voor een 3daags evenement in Bremen in mijn mail. Volgende week is er een nationaal innovatie event in Dordrecht en de week erna is er een Zorgbijeenkomst. En dat is nog maar een kleine greep want ongetwijfeld zijn er meer gelegenheden om te netwerken. Dagelijks heb ik gesprekken en ontmoetingen en vaak lukt het om iets een stap verder te helpen. Het gaat niet om grootse dingen maar soms wel waardevol op het juiste moment.
Vorige week bleek dat weer eens. Ik had een afspraak met Mieke en Gidi, haar partner, doet iets op het gebied van video, 3D, gaming en aansturen van componenten. Hij vertelde me trots waar hij mee bezig was. Het was helemaal in mijn straatje want het ging om IT en het aansturen van zaken. Dat boeide me vroeger al: een dood ding als een chip, je zet er spanning op en daardoor kan je lampen laten branden, zaken laten bewegen, geluiden horen. Met Sparkling North zullen we daar donderdag de 30e ook voorbeelden van zien. Soms gemaakt door kunstenaars en soms door de wetenschap.
Gidi vertelde van zijn laatste project en opeens schoot hem iets te binnen: oh dat is waar ook, ik heb die opdracht aan jou te danken. Het bleek dat ik Gidi zijn naam eens ergens genoemd had en waar hij blijkbaar een opdracht uit had gekregen. Ik denk dat Gidi zijn opdracht aan hemzelf te danken heeft. Uiteindelijk gaat men met hem in zee vanwege zijn vakmanschap of specifieke kennis en niet omdat Jan Hut hem adviseert. Ik vergelijk het wel met een eens met een sollicitatietraject; je kunt een kandidaat aanbevelen maar de kandidaat moet zelf nog wel het sollicitatiegesprek voeren.
Al die bijeenkomsten en conferenties dienen ervoor om mensen te inspireren, partijen bij elkaar brengen, kennis over te dragen. Als ICT Platform hebben we door de loop van de jaren tientallen bijeenkomsten georganiseerd. Leuk om te doen en volgens mij ook nuttig. En wat heeft het allemaal opgeleverd? Dat zal wel altijd een vraag blijven.
Ooit kwam eens iemand speciaal uit Leeuwarden mij opzoeken om me te bedanken omdat hij bij de eerste ISB een werkgever had gevonden terwijl hij al een poos werkloos was. Het zijn van die kleine dingen maar voor betrokkenen zeer waardevol.
Voor mij heeft het alles te maken met het verhaal van het sneeuwvlokje waarover ik op 2 april 2005 al noemde in een heel ander verband.

De kracht van een sneeuwvlok
‘Zeg, hoeveel weegt een sneeuwvlok?’ vroeg een mees aan een Wilde duif.
‘Minder dan niks,’ gaf die ten antwoord.
‘Dan moet ik je een merkwaardig verhaal vertellen,’ zei de mees.
‘Ik zat op de tak van een den, dicht bij de stam, toen het begon te sneeuwen.
Niet hevig, met stormgeweld, nee, als in een droom, zonder geluid of gewicht
Daar ik niks beters te doen had,
begon ik de sneeuwvlokken te tellen die op de twijgen en naalden van mijn tak vielen en daar aan bleven hangen.
Op de kop af driemiljoenzevenhonderdeenenveertigduizend negenhonderd tweeënvijftig waren het er. Toen de driemiljoenzevenhonderdeenenveertigduizend negenhonderdtwee en drieën vijftigste vlok omlaag kwam -minder dan niks, zoals je zegt – brak de tak af.’
Daarop vloog de mees weg.
De duif, sedert de dagen van Noach gespecialiseerd in dit soort vragen,
zei na enig nadenken bij zichzelf:
Misschien ontbreekt er nog maar één stem van één enkele mens om de vrede in de wereld te verwerkelijken.

Geplaatst om 21:50 | 1 reactie

Woensdag 22 November
IST 2006 in Helsinki
Sinds een aantal jaren vragen we als ICT Platform aandacht voor de Europese innovatieprogramma’s. Onder de naam IST (Information Society Technologies) worden de ICT programma’s uitgerold in zogenaamde kaderprogramma’s. Over een aantal maanden wordt het kaderprogramma 7 gestart waarin miljarden worden gestoken om onderzoek en innovatie in Europa te stimuleren. Het ICT Platform was 3 jaar geleden met een bescheiden groep aanwezig in Milaan. 2 jaar geleden was het in Den haag en toen waren we mee groep van 40 personen uit het noorden aanwezig. Vorig jaar was er geen IST conferentie maar dit jaar wel op 21, 22 en 23 november. Nu waren we met een groep van 20 personen in Helsinki aanwezig. Het noorden was prominent aanwezig met een maquette van de IJkdijk.
Ruim 4000 mensen uit heel Europa zijn bijeen om de ontwikkelingen in de ICT te bespreken, onderzoeksprogramma’s worden gepresenteerd. Maar er is ruim aandacht voor de invloeden die de technische ontwikkelingen hebben op de samenleving. Ieder keer val het me op hoe moeizaam het proces verloopt om al het onderzoek te vertalen naar dagelijkse toepassingen. Natuurlijk is ICT in de zorg een veelbesproken onderwerp maar tegelijkertijd blijft het een moeizaam proces om gegevens van patiënten gemakkelijk over te dragen. Op zich is dat geen technische belemmering maar meer een organisatie vraagstuk. De technieken zijn er wel.
Op de IST is er ook ruim voldoende aandacht voor live testomgevingen. In Europa zijn er op dit moment 19 plaatsen waar met zogenaamde “Living Labs� wordt gewerkt. Omgevingen waar burgers / gebruikers nieuwe toepassingen testen om zo informatie aan te dragen om de diensten verder te ontwikkelen. Onze regio lijkt me bij uitstek een gebied waar een dergelijk Lab opgezet zou kunnen worden. Groot genoeg met voldoende diversiteit om als proeftuin te fungeren maar aan de andere kan klein genoeg om overzichtelijk te zijn.
Eigenlijk zijn de programma bedoeld om de samenwerking binnen Europa te stimuleren. Een van de conclusies was dat er meer dan voldoende kennis in Europa is maar dat het delen van deze kennis het grootste probleem is. Vandaar dat de Europese Unie voor veel onderwerpen honderden miljoenen vrijmaakt.
Het noorden lijkt de komende tijd in zwaar in te zetten op de Noordelijke Ontwikkelings As. Een begrip wat nog een beetje vaag is voor veel mensen, maar het gaat om samenwerking met noord Duitsland, Scandinavië en de Baltische staten. Een aantal plaatsen in deze regio beschikken inmiddels over een “living lab�. Als het ons lukt om in onze regio iets dergelijks op te zetten dan hebben we gelijk één concrete invulling van de Noordelijke ontwikklingsas. Een deel van de financiering kan komen uit de IST programma’s. We spelen dan als noorden gelijk mee in de “ere divisie� binnen Europa op het gebied van innovatie en onderzoek. Met de IJkdijk staan we goed op de kaart. Nu moeten we aanhaken bij programma’s in de rest van Europa, iets wat alleen een kwestie van tijd lijkt.

Geplaatst om 09:07 | Reageren?

Zaterdag 11 November
Piep in “de bieb�
Sinds mijn 12e zijn we lid van de bibliotheek en lezen is altijd een hobby van me geweest. Tegenwoordig gaat het wat met horten en stoten maar eigenlijk ben ik altijd wel met een boek aan het lezen. Toen ik een jaar of 16 was leenden we de boeken in Allardsoog, in een dependance van Bakkeveen. Het was er zo klein dat je zelf de boeken moest afstempelen want meestal was er niemand aanwezig. Tegenwoordig is dat proces geautomatiseerd, we krijgen een briefje thuis als we een boek te lang in ons bezit hebben die door iemand anders gereserveerd is.
Dat was de afgelopen week het geval en gisteravond toog ik dus met de tas vol boeken naar de Bieb. Bij het innemen van de boeken klonk er bij het scannen van de Barcode een piep, ten teken dat ik te laat was, en even later nog een piep ten teken dat het boek door iemand anders was gereserveerd.
Bij het uitzoeken twijfelde ik een beetje of ik een bepaald boek al eens had geleend. Dat zou met de hulpmiddelen van deze tijd een fluitje van een cent moeten zijn. Die functionaliteit zit er nu niet in. Alleen de laatste 5 leningen worden bewaard, voor zover ik het begreep. Als dat echt zo is dan lijkt me dat een gemiste kans. Ik zou heel graag een overzicht van alle boeken willen hebben die ik ooit gelezen heb. En als ze nu niet beginnen met vastleggen dan komt die functionaliteit er nooit.
En als die functionaliteit er is dan zou het leuk zijn en er een kleine notitie bij te kunnen plaatsen. Een soortgelijke functionaliteit als bij Amazon.com. waarbij je ook tips krijgt over andere boeken in eenzelfde genre.
Ik kan me voorstellen dat de bibliotheek dit al lang zelf voor ogen heeft want zo visionair ben ik nu ook weer niet. Maar het niet langer bewaren dan de gegevens van 5 leningen lijkt me echt een gemiste kans voor de toekomstige dienstverlening.

Geplaatst om 18:08 | 5 reacties

Donderdag 9 November
Loslaten
Als kinderen ouder worden, moet je ze loslaten. Zo nu en dan word je daar op gewezen. Laatst had ik zo’n moment toen Gemma me had afgezet bij het station en wegreed met mijn auto. Ik moest een paar dagen weg en thuis wilden ze graag de auto kunnen gebruiken. Opeens zie je je dochter dan alleen wegrijden. Ze heeft ruim een maand het rijbewijs maar toen werd de symboliek me heel erg duidelijk.Hetzelfde geldt een beetje voor de mediacentrale en het initiatief wat we daar hebben opgezet. Daar ben ik het afgelopen jaar erg veel mee bezig geweest. Van kale betonnen ruimtes tot de mooie omgeving die het nu geworden is. Er is een stichting “Innovatiemarktplaats� opgericht naast het ICT Platform die de programma’s gaat organiseren / faciliteren. Iets wat al een paar jaar in de plannen van het ICT Platform stond. Er zijn rond de 5000 deelnemers over de vloer geweest in een 100-tal sessies. Met veel enthousiasme is er iets uit de grond getrokken. Een resultaat om trots op te zijn. Met een groep mensen die vanuit verschillende achtergronden elkaar daar troffen.

De laatste maanden werd het duidelijk dat de combinatie ICT Platform en het initiatief de “innovatiemarktplaats� elkaar prima kunnen versterken. Maar op een aantal gebieden ging het ook knellen. Naast het voorzitterschap van het Ictplatform was ik ook erg betrokken bij de operationele uitvoering van dat centrum. Halverwege september werd er in een gezamenlijk overleg besloten om deze zaken te gaan scheiden waarbij ik me weer ga richten op het voorzitterschap van het ICT Platform. Alleen dan komt het loslaten. Wat op zich simpel klinkt maar verschrikkelijk lastig is om te doen. De afgelopen weken heb ik een aantal mensen gesproken die eens een bedrijf hebben opgezet en allen herkenden ze dit.
Inmiddels zijn we een aantal weken verder en begint het een beetje te wennen. Ik krijg wel steeds de vraaag: ben je gestopt met het ICT Platform? Niets is minder waar, ik ga er juist meer mee doen. Het stoppen heeft te maken met de operationele taken voor de Stichting Innovatiemarktplaats waar ik ook een bestuursfunctie had.

De afgelopen week “stuurde mijn broer me een “Loesje�.

En zo voelt het nu ook. Ik heb weer 2 handen vrij om dingen met het ICT Platform te gaan doen. Daaruit komen veel verzoeken om een bijeenkomst te organiseren of een programma op te zetten. Iets wat prima uitgevoerd kan worden door de stichting Innovatiemarktplaats. Want daar zijn de dingen op orde. Alleen ben ik er minder bij betrokken en dat is nog steeds wennen.

Geplaatst om 11:22 | Reageren?

Donderdag 26 Oktober
Flitspaalverklikker
Vaste lezers van mijn weblog weten dat de bijdragen vaak ontstaan doordat zaken (toevallig) samenkomen. Deze keer weer zo’n samenloop van omstandigheden.
Vanmorgen stond er een stuk in het dagblad over de nieuwe flitspaalverklikkers. Een apparaatje dat waarschuwt als je in de buurt komt van een flitspaal. Justitie zit met de handen in het haar volgens het Dagblad. Het artikel is niet op de site van het Dagblad te vinden en dat verbaast me niet want het is volgens mij een onderwerp van niets. Maar stel dat Jusitie dit echt een ontwikkeling vind die verboden zou moeten worden dan beginnen ze wel door te slaan. Want het blijkt te gaan om een toepassing die ook gewoon in Tom Tom zit. Een overzicht van locaties van flitspalen. Wat kan daar op tegen zijn als het ook gewoon op mijn autoradio verschijnt? Waarschijnlijk wil justitie meer incasseren. En daar doen ze erg hun best voor.
De afgelopen week kreeg ik 2 bekeuringen in de bus. De eerste was ontstaan op 24 september. Op een zondagmiddag wegens het te lang rijden op de linkerbaan. Het tijdstip en plaats kan kloppen alleen die dag reed mijn dochter en ze had net 5 dagen het rijbewijs. Ik zat naast haar en kan met het niet voorstellen dat ze de overtreding heeft begaan want vorige week ben ik met haar naar Italie gereden en juist viel me het op dat ze keurig reed. Ik zit me af te vragen hoe de overtreding geconstateerd is. Overigens heb ik toch wel vertrouwen in het politie apparaat, tenminste tot vanmorgen. Toen ontving ik een nota voor een snelheidsovertreding op 26 september met mijn motor, in ….. Maasstricht. Daarvan weet ik zeker dat het niet mijn motor is geweest. Die dag was het Rodermarkt en daar ben ik met Aukje naar toegeweest. De Moto Guzzi stond met een lege accu in de garage. Het is trouwens een oude legermotor van 20 jaar oud waar je geradbraakt van af komt als je er verder op rijdt dan 150 kilometer.
Bij de motor zou het kunnen gaan over het foutief lezen van het kenteken, kan voorkomen. Maar met het linksrijden moet het gaan om een menselijke waarneming en waarom is ons dat niet kenbaar gemaakt? Na een maand is er gevoelsmatig geen enkele relatie met tussen het feit en de sanctie. Is er een register waar ik dit kan melden? Hoe vaak zou het voorkomen? Ik kon niet zo snel een site vinden waar je dit kan melden. Het stond niet in de brief.
Mocht er niet zo iets zijn dan denk ik erover een site op te zetten met de voortgang van de afhandeling want een ding is zeker: “Mijn motor is niet in Maastricht geweest!� En ik wil graag weten hoe de fout is ontstaan. Een fout van de computer? Wordt vervolgd.

Geplaatst om 23:22 | Reageren?

Maandag 23 Oktober
Communiceren
In mijn rol van voorzitter van het ICT platform kom ik vaak in contact met nieuwe (ICT) bedrijven die hun diensten of producten onder de aandacht willen brengen. Vandaag had ik een gesprek met Peter Beerepoot van Reflectiemanagement, een bedrijf dat zich richt op het in kaart brengen van de kwaliteit van communicatie. Dit gebeurt door deelnemers te laten reflecteren op communicatie. Het werd een boeiend gesprek want ik weet als geen ander hoe moeilijk communiceren kan zijn.
Laatst las ik van een methode om te kijken of de inhoud goed is overgebracht. In een tweegesprek mocht de tegenpartij pas inhoudelijk reageren nadat er een goede weergave van het voorgaande was gegeven. Op die manier moet er goed geluisterd worden voordat er een reaktie gegeven kan worden.
Reflectiemanagement gaat niet over de inhoud maar meer over hoe effectief de boodschap is. Per team, afdeling of bedrijf kan inzichtelijk gemaakt worden wat de kwaliteit van communicatie is. Reflectiemanagement komt voort uit het rekenschapsmodel van prof. ir. Harald Vorstman en de kleurentheorie van prof. dr. Léon de Caluwé. Het rekenschapsmodel gaat ervan uit dat mensen worden aangesproken op hun handelen. Dat gaat altijd 2 kanten op je kunt mensen aanspreken maar ook aangesproken worden.
Toen ik hoorde van de kleurentheorie moest ik denken aan een afstudeerthesis wat ik recentelijk las. Hierin werd de kleurentheorie aangehaald. De kleurentheorie gaat over het denken en handelen vanuit bepaalde kleuren. De thesis ging over “communiceren over werkprocessen�.
Beide zaken, reflectiemanagement en de kleurentheorie hebben me in ieder geval weer eens bewust gemaakt dat effectief communiceren een vak apart is. Een vak wat ik maar matig beheer. Maar het wordt nog boeiender als er poging wordt ondernomen om de kwaliteit van het communicatieproces geautomatiseerd te krijgen.
Peter heeft me overtuigd dat het veel kan toevoegen. Er zal voldoende aandacht besteed moeten worden aan het motiveren om met de tool te werken maar het is wel een mogelijkheid om continue te meten wat de stand van zaken is. Heel wat anders dan een medewerkerstevredenheids onderzoek die ik inmiddels een aantal malen in mijn loopbaan heb ingevuld. De resultaten ervan werden vaak zo samengevat dat je weinig met de uitkomsten kunt. Heel vaak kwam er als conclusie uit dat er een gebrek aan goede communicatie was.
Organisaties die daar ook mee kampen kan ik adviseren eens een gesprek met Peter aan te gaan. Hij heeft een heldere kijk op de materie. Of het te automatiseren is? Ik ben benieuwd!

Zondag 15 Oktober
Google Earth / Virtual Earth
Vlak na de vakantie was er aandacht voor de scherpte van de beelden op Google Earth. Vrij vlot nadat de pers er aandacht aan besteedde waren de beelden opeens veel scherper. De pers vroeg me waarom ik dat belangrijk vond. Toen wist ik niets beters te verzinnen dat het bedrijven de mogelijkheid geeft om er diensten rond te ontwikkelen. Veel van die diensten kon ik toen niet verzinnen. Maar dat is ook niet aan mij.
De afgelopen week was ik bij een bijeenkomst rond Geo informatie. Er werd een subsidieprogramma aangekondigd rond Geo informatie en er waren 2 workshops: één rond Google Earth en één over de Microsoft benadering Virtual Earth. De persoon die betrokken is bij Google Earth vertelde me dat al die aandacht in de pers er absoluut toe heeft bijgedragen om de hogere resolutie versneld in te voeren. Misschien was ik iets te bescheiden.
Een ding is me duidelijk geworden, de komende tijd gaat er veel over ons heen komen over locatie afhankelijke informatie. Daar wordt al veel langer over gesproken. Met een mooie kreet heet dat Location Based Services. Als ik weet waar ik precies ben op de wereld (lengte / breedtegraad) dan kan ik heel eenvoudig zien wat er in de omgeving is te beleven. Maar ook alle nieuwsfeiten die betrekking hebben op dat gebied. De bedrijven die er zitten maar ook de lokale webloggers.
De visie en ambitie van Microsoft kwam duidelijk naar voren. Op dit moment worden er satellietbeelden onder 45 graden gemaakt, de eerste beelden zijn nu al te zien op Virtul Earth. Naast het van boven kijken kun je in de toekomst ook de voorkant achterkant en zijkanten bekijken. Wel onder een hoek van 45 graden maar dat is op te rekken door wat beeldbewerking. Microsoft wil eind 2007 heel Nederland ontsluiten met deze 45 graden foto’s. Nederland zit dan bij de eerste 10 landen ter wereld die er over kunnen beschikken.

Vorige week reed er een auto door onze straat met daarop een raar uitstekend apparaat. Die auto maakt 360 graden foto’s vanaf de openbare weg. Om de 10 meter stopt de auto en neemt dan een panoramafoto. Zie ook cyclomedia.nl. Ik heb ooit eens een presentatie van het bedrijf gehad die de foto’s laat maken. Fantastisch mooi, op een kaart staan de stippen op de weg en zodra je er op klikt kan je een 360 graden foto zien van de omgeving. Het mag duidelijk zijn dat zodra je deze gegevens koppelt aan Google Earth / Virtual Earth je een heel goed beeld kan vormen van de omgeving. Het bedrijf heeft al een overeenkomst met Google Earth mar door alle hectiek van de laatste periode is het even wat in de vertraging geschoten.
Vanuit de vastgoed wereld is er veel belangstelling voor al deze ontwikkeling en. De koppeling met Funda werd ook gedemonstreerd. Het scheelt heel gereis als je ergens anders in het land op zoek bent naar een woning. Aan de andere kant heeft dat ook wel zo z’n charme.

Nu de foto’s een redelijke kwaliteit hebben kan iedereen er gebruik van maken. De koppelingen zijn niet moeilijk te maken. Even een uurtje knutselen en
Zevenhuizen is ontsloten door Google maps / Google Earth. Zo’n navigeerbaar plaatje is simpel in iedere website op te nemen.
Dat roept natuurlijk wel gelijk een vraag op. Stel je voor dat de halve wereld gebruik maakt van dit soort technieken. Er ontstaan zelf bedrijven rond deze thema’s. Opeens komt Google met een andere interface of vraagt er geld voor. Dat kan het einde betekenen van een bedrijf. Er zijn inmiddels voorbeelden van bedrijven die door zo’n aanpassing van Google zwaar in de problemen kwamen. Dan begint de filosofie van Google: “do no evil� wel een beetje wrang te klinken.

Geplaatst om 10:35 | 2 reacties

Zondag 8 Oktober
YouTube Zevenhuizen.
Vandaag was er weer de laatste motortoertocht van het seizoen. Het was een prachtig mooie rit door Noord Nederland door open velden, mistige bossen en pittoreske dorpjes. De herfst is begonnen en het leven speelt zich meer binnen af.
Een poos geleden zaten we als gezin ons kostelijk zitten te amuseren met funniest home video’s, al dan niet American. Dingen die mensen doen!!
Gisteren hoorde ik op de radio dat Google YouTube wil gaan overnemen. Achteraf was ik wel eens naar YouTube gesurft maar toen zag ik alleen een verzameling filmpjes. Inmiddels is het dus uitgegroeid naar een gigantische database met video’s en filmpjes, miljoenen stuks. Soms gemaakt met een camera en soms met een telefoon opgenomen. En toen ik even aan het kijken was herkende ik soms filmpjes van TV, maar het is meer. Ook bizarre experimenten en stunts, soms geslaagd en soms mislukt.
Het is leuk om er door heen te surfen. Wel kan je gelijk de “leukste� zien want ook hier is een mechanisme om aan te geven wat je er van vindt. Wel aardig natuurlijk want zo hoef ik niet te zoeken naar leuke filmpjes. Aan de andere kant nivelleert dit mechanisme enorm en zo word je niet verrast. Want wie kijkt er nu naar een filmpje wat nog maar 10 keer is bekeken met een waardering van tegen de 0.
De afgelopen week sprak ik met MediaMall die een soort lokale omroep op internet inrichten. Op dit moment draait het in Roermond / Sittard en Amsterdam. Als 3e plaats in Nederland willen ze in Groningen beginnen. Het kost even moeite om te doorgronden wat dit toevoegt want de technieken zijn er al. We kunnen nu ook streamen vanuit de Mediacentrale op ieder moment we dat willen.
Maar stel nu voor dat ik gemakkelijk filmpjes kan uploaden en simpel via Internet monteren, een aankondiging maken, overgangen toevoegen zonder dat ik er voor moet investeren. Dan wordt het ook mogelijk de toneelvereniging op Internet te verslaan. Of de hockeywedstrijd. Is hier behoefte aan? Ik weet het wel zeker. Vorige week moest Nieko, onze zoon, voetballen in Fochteloo. Fochteloo is een dorpje bij Appelscha. Er staan ongeveer 80 huizen en toch zat er gedurende de hele wedstrijd iemand bloedserieus de wedstrijd te verslaan, 90 minuten lang Ik zat me af te vragen hoeveel mensen het beluisterd hebben. Stel je eens voor dat het te volgen is op internet dan kunnen alle mensen die hun wortels in Fochteloo hebben het ook nog volgen. Onafhankelijk van een lokale zender. Als ik het afzet tegen het dorp waar ik woon dan zijn de voorbeelden legio: uitzenden van de Toneelvereniging, verslag van voetbalwedstrijden, carbitbus schieten, verslaan van de feestweek, klootschieten, korfbal, showband concordia, ons dorp kent 35 buurtverenigingen. Maar natuurlijk ook de resultaten van de film en videoclub. Lagere school TV. Trouwens daarvan is er bij Mediamall een mooi voorbeeld: tante Lies uit Roermond is een groot succes. Tante Lies neemt iedere week een item op in het plaatselijk dialect. Het verhaal gaat dat ze kleuterjuf is geweest en dat half Roermond bij haar in de klas heeft gezeten. Dat kan ik niet zo achterhalen. Maar het zou best kunnen.
Als ik bovenstaande zaken bij elkaar zet dan ontstaat er een beeld waarbij mensen inderdaad lokaal informatie met elkaar gaan delen. Ik voorzie dat er een hoop ongein gemaakt wordt maar ook serieuze content. Uit de ongein ontstaan de nieuwe dingen.
Wat ik alleen niet begrijp is waarom ze dan beginnen in grote plaatsen waar weinig sociale samenhang is. Ik zou beginnen in Fochteloo of Zevenhuizen.

Zondag 1 Oktober
Open innovatie
1 oktober, we schieten de herfst in. Gisteren voor het eerst weer binnen getennist, de schapen lopen bij de ram, de tuin wordt voor de laaste keer op orde gemaakt. In onze omgeving is het karakteristieke gezoem van de Maishakselaars weer te horen, binnenkort is de horizon weer zichtbaar. Mais zorgt voor een intieme leefomgeving maar ontneemt wel de brede blik.

Een paar jaar geleden hadden we bij het ICT Platform als slogan “Amition meets Reality�met mooie foto’s van wolken en laarzen in de modder. Mooier kan je het niet uitbeelden. Onze regio heeft pareltjes, hele mooie ontwikkelingen maar de noordelijke nuchterheid speelt toch ook een rol. Als het aan mij ligt gaan we de kreet weer nadrukkelijker voeren.

De afgelopen week hadden we Howard Rheingold te gast. Het onderwerp was “on line samenwerking”. Zijn verhaal werd door het grootste deel van de bezoekers erg op prijs gesteld. Het leuke is dat er ook altijd een groep is die het niet helemaal meekrijgt. In dit geval sprak ik iemand die nog nooit had gehoord van webloggen, mobloggen. Ja dan wordt het wel moeilijk zijn verhaal te begrijpen. Aan de andere kant is er ook een groep(je) die aangeeft dat ze niets nieuws hebben gehoord. Die groep intrigeert me wat. Want als je zo midden in de wereld staat en aan geeft dat je het allemaal wel weet, waarom ga je dan toch naar zo’n presentatie?

Mede door deze bijeenkomst beschikken we nu in de Mediacentrale over een permanente opstelling om te kunnen webcasten. Hierdoor kunnen we op ieder moment een uitzending over internet verzorgen, het vastleggen en achteraf weer terug te kunnen zien. Het was heel leuk samenwerken met Jet Stream die het streaming deel verzorgde. Maar minstens zo blij waren we met het aanbod van HDI Studio om de opnames te verzorgen. In het vervolg kunnen we moeiteloos de bijeenkomsten uitzenden over Internet.

Het wonen in de Mediacentrale heeft iets beslotens in zich. Je leert de buren kennen en het organiseren van een bijeenkomst stelt steeds minder voor. Langzamerhand is alles op orde. De ruimtes zijn ingericht, er zijn 4500 deelnemers geweest bij 90 bijeenkomsten. De tijd van pionieren moet langzamerhand overgaan in een regulier proces. Dat zal nog de nodige inspanning kosten want tot nu toe leunen we sterk op een aantal organisaties: SIG Realestate, Hanzehogeschool, NOM, Gemeente Groningen, VCD en Atos Origin die om niet personeel ter beschikking stellen. Op den duur moet dat omgebouwd worden naar een organisatie die redelijk zelfstandig kan functioneren. Hoewel juist de betrokkenheid van organisaties een groot goed is.

Maar daarmee zijn we er niet, want het ambitieniveau is hoger waarvoor juist de pioniersgeest wel weer nodig is. Startende bedrijven begeleiden op een iets andere manier dan de reguliere partijen dat doen. Niet omdat zij het fout doen of wij het beter zouden kunnen maar omdat we beschikken over een leuk netwerk van mensen die op een andere manier zaken willen doen. De kreet “open innovatieâ€? viel deze week. Dat lijkt een nieuw buzzwoord te gaan worden. Onze ruimtes en programma’s in de mediacentrale lijken op die manier wel tot stand te zijn gekomen.
Daarnaast liggen er kansen in het buitenland en natuurlijk de toenemende schaarste in de arbeidsmarkt ligt er ook nog. Genoeg te doen.

Vrijdag 15 September Abraham op Google Earth. Al die drukte rond Google Earth is wel grappig. Het was een losse opmerking in mijn weblog. Dat het zoveel aandacht in de media zou krijgen had ik niet verwacht. Inmiddels heeft het wel een hoop in gang gezet op publiciteitsgebied. In werkelijkheid was Google toch al aan het upgraden volgens mij. Dus mijn invloed is echt niet zo groot. Zonder dat ik het fijne ervan weet is het volgens mij zo dat de beelden van de rest van Nederland nog gewoon satelliet beelden zijn en dat Assen nog steeds (scherpere) foto’s zijn. Je kunt de hoeken van de foto’s zien. En dan zou het best zo kunnen dat de suggestie van RTV noord klopt dat die foto’s rechtenvrij zijn. En daarom geplaatst. Dat is niet meer dan een aanname van mijn kant. Al die belangstelling heeft er toe geleid dat de belasting van het (Google Earth) netwerk zo groot is dat een nieuwe release, met een koppeling naar postcodes, nog niet uitgerold kan worden. Dat hoorde ik van iemand die de afgelopen week iemand van Google Earth had gesproken. Overigens was mijn oproep om heel noord Nederland te ontsluiten. Ik zie dingen breder dan de stad Groningen alleen. Ik woon immers precies 50 jaar in Zevenhuizen (gisteren was ik jarig en zag ik Abraham). Een dorpje in Zuiderlijk Westerkwartier. Onze woning staat op 1 kilometer afstand waar Groningen, Friesland en Drenthe bij elkaar komen. Voor de liefhebbers is onze woning te zien op www.janhut.nl/Hutwoning.kmz Als het goed is kom je zo bij onze woning. (tenminste als je Google Earth hebt geïnstalleerd). Dit geeft gelijk de kracht aan want je kunt ook het drieprovinciepunt zien op www.janhut.nl/3prov.kmz Toch leuk om te zien! (ik hoop dat het je lukt). Nu is het de vraag wat je hier mee kunt. Je kunt redelijk goed zien hoe we wonen. Hou je van landelijk wonen in een bosrijke omgeving dan kan je zien dat we leuk wonen. Trouwens ons huis is te koop. Of een link naar Google Earth ons huis beter verkoopbaar maakt betwijfel ik. Maar je kunt wel zien hoe we wonen. De foto is van vorig jaar want de zandbult voor het aanleggen van de oprit is nog te zien. Op publiciteitsgebied was er voor me deze week wel voldoende te beleven. Een stuk in het Dagblad en op RTV noord. Mocht ik daar erg domme dingen hebben gezegd dan heb ik nu een probleem want iedereen weet me nu ook te vinden. En de vraag is of dat ooit weer goed van internet af te krijgen is. Dat een veilige wereld snel kan veranderen hebben we afgelopen week herdacht, de beelden van het WTC waren veelvuldig op de buis. Hoever Google Earth wel of niet bijdraagt aan een veilige wereld weet ik niet. Maar het is wel heel makkelijk om grote meutes naar mijn huis te dirigeren. (ik zou niet weten waarom maar toch) Dat is een van de onderwerpen van Howard Rheingold die op 25 september een lezing komt geven bij ons. (zie ook onze site, www.ictplatform.com) Je bent van harte uitgenodigd. Maar meld je wel snel aan want we hebben al 90 aanmeldingen en er is plaats voor 120. www.janhut.nl/Hutwoning.kmz Geplaatst om 23:27 | 7 reacties Dinsdag 12 September Foto’s De week is nog maar net begonnen en hij kan al niet meer stuk. Het begon met een vergadering bij de RUG bij Kunstmatige intelligentie (KI). We hebben in maart gezien waartoe de studenten in staat zijn. Inmiddels is Jolie ons komen versterken voor een aantal uren in de week en zij nodigde me uit voor de vergadering. Het thema was niet echt nieuw. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat al het onderzoek wat gedaan wordt omgezet in nuttige producten en diensten waar de maatschappij iets mee kan. We namen een aantal plannen door en de energie spatte er af. KI heeft een groot succesnummer Sound intelligence oftewel de dienst Aggression Detection. Klinkt ingewikkeld maar in principe komt het er op neer om bij camera’s microfoons te installeren. Zodra er ergens agressie is kan dat worden herkend door de veranderende toonsetting en volume. Op dat moment worden videobeelden doorgegeven. Er hoeft dus niet steeds naar een monitor te worden gekeken alleen als het nodig is, is er beeld. Maar zo zijn er natuurlijk nog veel voorbeelden van patroonherkenning en dat kan gaan om beelden, handschriften of geluiden. Bij KI is er veel kennis op dat gebied. Nog een beetje natintelend van de bijeenkomst werd ik gebeld door RTV Noord ze wilden graag een reactie van me over Google Earth want nu is Groningen opeens wel duidelijk in beeld. En vandaag (dinsdag) staat er ook nog een interview met me in het Dagblad, “My claim for fame� van deze week. Maar het kan nog mooier want vanmorgen ging ik op bezoek bij een importeur van IP camera’s. (camera’s die zonder tussenkomst van een computer rechtstreeks aan Internet gekoppeld kunnen worden) Ik vertelde hem van onze bijeenkomst gisteren en na 20 minuten zei hij: “jij gaat straks met een camera naar huis�. Wel op één voorwaarde dat je er dingen mee laat zien die nieuw zijn. Nummerbord herkenning, kunnen herkennen wanneer een auto afwijkend routes neemt, kunnen constateren wanneer een patroon wordt doorbroken. Maar ook stemherkenning met de camera gekoppeld aan gezichtsherkenning (de digitaal leesbare foto’s zijn er nu toch al). En dat alles willen we graag laten zien in de Mediacentrale. Mensen laten voelen wat het is om dit alles te ondergaan. Daar heb ik dus hulp bij nodig, ik hoop dat die komt uit de hoek van Kunstmatige Intelligentie. Ik zit me opeens te bedenken dat de komst van de betere foto’s op Google Earth misschien wel kansen opleveren. Hoewel we in Groningen nog steeds vager te zien zijn dan bijvoorbeeld Assen of Wassenaar daar kan je de stoeltjes bij de terrastafeltjes zien staan. In Groningen herken je net de Kiosk. Het zou wel leuk zijn dat we als regio iets ontwikkelen met behulp van beter beelden van Google Earth. Want dat we als regio iets met Google hebben is duidelijk let maar op. En dan terug naar de IP camera, beste KI studenten, er is een camera, we hebben een gebouw vol met Internet technologie, er is een constante stroom bezoekers bij het ICT Platform. (ongeveer 6000 per jaar) Kunnen jullie iets met deze gegevens? Geplaatst om 22:48 | 6 reacties Zondag 3 September Privacy Of ik het nu wil of niet steeds kom ik in aanraking met het aspect privacy. Jarenlang vond ik dit een beetje een overdreven onderwerp. Waarschijnlijk komt het omdat mijn privé leven zich af speelt in een dorp. Sociale controle had daar een ander woord Noaberplicht. Je voelde niet de beklemming van “gluren door de buren� maar meer de bescherming en geborgenheid. Het is nog geen 15 jaar geleden dat een buurvrouw aan ons vroeg toen we eens een dag weg waren geweest: “Wie heeft er een donkerblauwe auto met een rek erop? Want die was gisteren bij jullie en die had ik nog niet eerder gezien.� Bij die buren kon je ieder moment van de dag aankloppen voor hulp, sterker nog, ze kwamen gewoon als ze maar dachten dat ze konden helpen. Dat voelde toen goed. Het is tegenwoordig wat minder want we krijgen steeds meer buren met een hek op de dam die dan ook dicht zit. Privacy was in Nederland een groot goed. Jaren geleden introduceerde mijn toenmalige baas PTT Telecom de gespecificeerde nota. Ongeveer als laatste ter wereld want er moest onder druk van de overheid een toepassing worden gemaakt waardoor je nummer niet op de nota van iemand anders verscheen als je dat niet wilde. Voor zover ik het weet was Nederland als enig land in de wereld waar dat werd geëist van de telefoonmaatschappij. Een eis die het bedrijf miljoenen gulden kostte. Voor 11 september 2001 waren we druk in de weer met de WPR Wet PersoonsRegistraties. Even googlen levert als eerste zin op “De WPR heeft alleen nog gelding voor de afwikkeling van procedures die voor 1 september 2001 zijn gestart.� Duidelijker kan het niet zijn. In veel steden wordt er gewerkt aan een camerawolk over de stad. Ook in Groningen hangen ze ook overal. Is dat erg? Ik denk het niet. Maar ik begin wel steeds meer vragen te krijgen. Want in mijn vorige bijdrage noemde ik het nieuwe paspoort. Anoniem lopen in de stad is er in de toekomst niet meer bij. Misschien zijn de technieken nu nog niet helemaal zover maar de foto’s worden nu wel verzameld. Ik kies er bewust voor om veel te plaatsen op Internet met mijn eigen naam eventueel met foto. Maar ik besef me ook dat dit nooit meer te verwijderen is. Het blijft altijd ergens opgeslagen. Soms kiezen mensen er voor om anoniem dingen te schrijven. Dat kan ik me prima voorstellen als je een publieke functie hebt of bijvoorbeeld schrijft voor het dagblad. Je wilt dan ook wel eens als inividue je gal spuwen. Trouwe lezers herinneren zich Henk of Jannes wel. De stijl deed het al vermoeden maar het IP nummer bevestigd dat het dezelfde persoon is. Jannes is inmiddels bij mij op het weblog stil. Maar hij heeft mij wel geprikkeld en als je alles op een rij zet kom ik erachter dat Jannes waarschijnlijk iets met recht te maken heeft, waarschijnlijk schrijft voor een krant en vanuit huis werkt want zijn bijdrages komen over de hele dag verspreid. Ook in het weekend. Allemaal van hetzelfde IP nummer maar dat kan ik alleen achter de schermen zien. Dit is allemaal redelijk onschuldig. Maar het is al een jaar of 4 geleden dat de uitgaven voor digitale opslag de uitgaven van rekenkracht oversteeg. En al die opgeslagen gegevens worden steeds beter toegankelijk. Ooit hadden ze het over een Global Village. Zelfs op het gebied van sociale controle begint het er op te lijken. Alleen heeft niet de buurvrouw de sleutel maar mensen die we niet kennen. Een veel diepgaander verhaal is te lezen op internet. Ik heb zo het vermoeden dat dit onderwerp nog wel eens voorbij komt. Geplaatst om 12:05 | 1 reactie

Zondag 27 Augustus
Laat je je chippen?
Op 26 augustus 2006 is het nieuwe paspoort ingevoerd. Het verbaast me wat, dat er niet meer commotie over is ontstaan. Er zijn altijd voldoende mensen die te hoop lopen tegen het schenden van de privacy en het recht op anonimiteit. Met de invoering van het nieuwe paspoort heeft iedere bezitter ervan ook een soort onderhuidse chip gekregen zonder dat men er iets van heeft gemerkt. Het vraagt wat uitleg:
Het nieuwe paspoort beschikt over een chip waarop de gegevens staan. De afgelopen week stond er een leuke uitleg in het Dagblad van het Noorden. Die informatie was aangedragen door de overheid. Daarin stond te lezen dat de chip op afstand is uit te lezen met de zogenaamde RFID (Radio Frequency Identification) techniek. Dat die nieuwe techniek wordt toegepast is nieuws maar het echte nieuws is volgens mij dat de pasfoto op een andere manier moet worden gemaakt. Het gaat om 10 punten waarin heel uitgebreid staat beschreven hoe de foto genomen moet zijn.
Met behulp van deze foto is de eigenaar ook door middel van gezichtsherkenning op te sporen.
Is dit zo nieuw? Volgens mij wel. Want er hoeft maar een koppeling gelegd te worden tussen een camera en de databank waar de gegevens liggen opgeslagen en personen kunnen worden getraceerd. Tot nu toe kon dat alleen als er een opsporingsambtenaar een foto herkende. Die opsporingsambtenaar krijgt nu hulp van de techniek. Een goed opgestelde camera kan grote stromen mensen scannen.
Het kunnen lokaliseren van mensen gaat steeds beter. Bijvoorbeeld het traceren van mobieltjes was redelijk eenvoudig door de zendmasten waar mobieltjes verbinding mee hadden. Al langere tijd worden ook nummerborden digitaal gelezen. Maar bij het mobiel en nummerborden staat nog niet vast welke persoon het mobiel gebruikt of wie in de auto zit.
Met gezichtsherkenning staat de relatie met de persoon vast. In beveiligingstermen heet dit biometrische authenticatie. Andere voorbeelden zijn vingerafdrukken of Iris herkenning. Maar deze laatste 2 zijn niet simpel af te nemen zonder dat de persoon in kwestie het merkt. Met gezichtsherkenning kan dit zonder dat de persoon het merkt. Logica CMG heeft ervaring in voetbalstadions en zegt het met een nauwkeurigheid te kunnen doen van 95% (een bericht van ruim een jaar geleden). En dat uit een stroom bezoekers aan een voetbalwedstrijd. Dan zijn de foto’s lang niet zo nauwkeurig opgenomen als de pasfoto’s op het nieuwe paspoort. Dus met de huidige technieken kan het vast met een veel hogere nauwkeurigheid.
Of je het nu wilt of niet, zodra je een nieuw paspoort krijgt en een pasfoto hebt ingeleverd die voldoet aan de juiste specificaties dan bent je te herkennen. Niet door een ambtenaar maar door een camera. Eigenlijk hetzelfde als een chip onder de huid die op afstand kan worden uitgelezen. Een stap verder naar Big Brother. Het wachten is op sluisjes waar camera’s boven hangen. Een half jaar geleden zag ik een demonstratie van en wereldwijd opererend bedrijf dat iedere deur bewaakte met een pas en camera. Al deze beelden werden opgeslagen. Je kon van een personeelslid gewoon opvragen in welke gebouwen hij of zij over de wereld was geweest. Inclusief de beelden van de persoon. Nu is dat privé terrein en bij ieder gebouw staat dat er registratie is. Met het nieuwe paspoort zijn die technieken ook beschikbaar voor de overheid.
Raar dat er geen grotere discussie is gevoerd, in ieder geval ik heb het gemist.

Geplaatst om 22:04 | 2 reacties

Dinsdag 22 Augustus
Groningen draadloos.
Het onderwerp Google Earth, wat ik in mijn vorige bijdrage aanstipte, heeft een hoop losgemaakt. Het blijft me verbazen hoe een weblog dingen in gang kan zetten. Vorig jaar overkwam me dat met de intensieve menshouderij. Het leverde me artikelen op in de Telegraaf, Financieel dagblad, de Spits, Automatiseringsgids en belangstelling van Omrop Frylân.
Deze keer RTV Noord, AD, de Volkskrant en Remco Kouwenhoven heeft een interview gehad met de VARA (tenminste dat begreep ik). De gemeente Groningen is aan het uitzoeken hoe ze zichtbaar kunnen worden op Google Earth. Daar is ook de medewerking van Google nodig en dat is wat lastiger want wie moet je daarvoor bij Google hebben? Blijkbaar was het een onderwerp wat tot de verbeelding spreekt want zoveel respons had ik niet verwacht.
Ik heb nog wel een onderwerp waarover ik me verbaas dat het er nog niet is. Er is al een poos een plan om de stad Groningen te voorzien van draadloos internet. Inmiddels ligt er al een klein jaar een plan. De Universiteit wilde het graag ruim voor het nieuwe studiejaar had willen hebben. Ze konden dan aankondigen dat je in Groningen overal draadloos op internet kan. Dat is voor dit studiejaar niet gelukt. Een gemiste kans.
Er is een haalbaarheids onderzoek gestart. Typisch iets om een definitief besluit uit de weg te gaan. Voor het bedrag van het haalbaarheidsonderzoek zou je ook een stukje van de binnenstad kunnen voorzien van draadloze toegang.
Het doet me denken aan iemand met een ondernemersmentaliteit in grote organisatie. Ik ken dat nog wel vanuit mijn KPN tijd. Om toestemming te krijgen voor een traject krijgt hij / zij steevast te horen: een leuk idee maar ik zou het nog even voorleggen aan de afdeling marketing. Daar krijgt de persoon in kwestie te horen: leg het eens voor aan verkoop. Niemand durft echt de knoop door te happen. Vraag het ook nog maar eens aan iemand anders. Hooguit durft iemand te zeggen: “ik zou het niet doen�. En dat is nou net niet het antwoord waar een initiatiefnemer op zit te wachten.
In het verlengde van Google Earth zou het goed zijn om Groningen zo snel mogelijk draadloos te ontsluiten. Levert dat wat op op korte termijn? Ik denk het niet. Maar lokale bedrijven kunnen dan wel toepassingen ontwikkelen die ervan gebruik maken. Natuurlijk zijn er nog een paar hobbels weg te nemen maar het zou op veel gebieden iets toevoegen. Vast dat er uit het onderzoek komt dat het potentie heeft maar dat er een vervolg onderzoek moet komen naar….? Net zolang onderzoeken tot het door anderen is bedacht en uitgevoerd.

Zondag 13 Augustus
Weer thuis
De vakantie zit er inmiddels op De caravan staat nog op de oprit maar morgen mag ik weer. We zijn een dag of 10 naar voormalig Oost Duistland geweest. Een aantal dagen aan de Oostzee kust en een paar dagen in het merengebied boven Berlijn.
Die regio is nog volop in ontwikkeling. Soms kom je nog delen van voormalig Oost Duitsland tegen maar soms kom je ook de mooiste nieuwe dingen tegen. De eerste camping was voorzien van hotspots, ik heb het Aukje maar niet aangedaan om on-line te gaan. We hebben veel gelezen wat gefietst en gelopen.
Wel heb ik nog een Duits computerblad gekocht. Ik las daarin het bestaan van www.fon.com een initiatief om via wifi internet te ontsluiten op een soort open-source gedachte. Doe je mee dan krijg je een router aangeboden voor € 5,- de rest van het bedrag wordt gesponsord. Je moet dan wel verplicht de verbinding open zetten. Wereldwijd doen er 76.000 mensen mee. Ook in Nederland zijn er ruim 2000 mensen die op die manier hun internetverbinding delen. Kijkend op de kaart is dat er maar één in Groningen en 1 in Friesland. Drenthe heeft er 4. Het initiatief is er nu ruim een jaar. Het is dus nog niet echt doorgebroken. Sinds kort kan iemand zelfs geld vragen voor het gebruik. Maar providers verbieden het “onderverhuren�. Ik weet niet of het aan zal slaan maar ik heb zo mijn twijfels. Zelf hoef ik het niet te doen want de gebruiker moet op ons erf staan om het te gebruiken en dat spreekt ons nou niet aan. En voor de liefhebber, in de Folkingestraat 9b heeft iemand de internetverbinding open staan.
Wat ook wel leuk is om als je thuis komt te laten zien hoe de omgeving er uit zag. Met Google-earth in Duitsland kan dat want daar zijn de foto’s op een hoge resolutie beschikbaar. Ik hoorde laatst dat dat kan omdat de Duitse regering er voor betaald heeft. Wat zou het nu aardig zijn als Drenthe dat als eerst provincie in Nederland dat deed. Of de gemeente Groningen. SNN zou het natuurlijk ook kunnen doen voor heel Noord Nederland. Noord Nederland ontsluiten past voor de volle 100% bij hun doelstelling lijkt me.

Het stille midden

Voorbij gebabbel van innerlijke stemmen
en vlagen van divers gevoel
is een opening naar binnen
met liefde voor wat is
en een venster naar buiten
om de ander te zien, te horen
en niet altijd te begrijpen.

Dat maakt niet uit;
we zijn allen sterren aan dezelfde hemel
harten op dezelfde aarde
en doordrongen van het stille midden
waarop slechts afgestemd hoeft te worden

© Helena Kwaaitaal

Archief