Menu Sluiten

Occupy: No Heroes

De wereld is in beroering. Aan de ene kant pogen landen in Europa het financiële stelsel overeind te houden. Dat gebeurt met een garantiefonds van een duizelingwekkende gatal. € 2000000000000,- Aan de andere kant lopen mensen in de occupy beweging te hoop tegen zelfverrijking en bonuscultuur.  Het zijn de uitersten die de publiciteit krijgen.

Naast het verschillend denken over geld is er ook een fundamenteel verschil in opvattingen over een aanpak. Frankrijk en Duitsland moeten samen het voortouw nemen om de crisis te bezweren ze moeten Leiderschap tonen. De beide presidenten zijn veel en vaak in beeld.
De occupy beweging kent geen leiders. Regelmatig wordt daar naar gezocht. Wie is de leider, wie is woordvoerder? Het is mooi om te zien dat de beweging mensen aantrekt voor wie het blijkbaar logisch is dat er niet één leider is.Natuurlijk zijn er wel mensen die het woord voeren.  En die zorgen er wel voor dat het ook een beetje het verhaal van de groep is. Er wordt ook erg veel  gediscussieerd op de occupy locaties las ik ergens.  Het zou erg goed zijn te kijken hoe er gediscussieerd wordt en wie dan uit zo’n groep het woord mag voeren. Mijn vermoeden is dat het diegene is die het best de mening van de groep kan verwoorden. Misschien ben ik nu wel erg idealistisch en ik weet er zeker niet voldoende van af maar het past prima in mijn beeld hoe het loopt.

Ik moest er aan denken toen ik in een artikel zag dat Wikileaks voorman Julian Assange bij Occupy london verscheen met een Masker op. Gelijk werd hij door de politie ontdaan van het masker want gezichtsbedekking in London is verboden.  Dat was ook het statement van Assange. Zolang Zwitserland nog het bankgeheim heeft waar superrijken geld kunnen opbergen vind ik dat ik het recht heb mij anoniem op straat te begeven. Hij heeft wat mij betreft een goed punt op een logische plaats. Toen hij het woord wilde nemen begon een deel van de Occupy groep te roepen “let Jesus speak”. Anderen riepen” Booo”  en “No Heroes”.

Mijn vorige blogs gingen over Rijnlands organiseren. Misschien is “No heroos” wel de kenmerkende overeenkomst tussen Occupy en Rijnlands organiseren.  Natuurlijk komen er mensen boven drijven die door de groep gezien worden als Inspirator of  voorbeeld. De Geschiedenis kent een aantal voorbeelden: Moeder Theresa, Mahadma Gandhi, Nelson Mandela of Jezus van Nazareth. Voorbeelden waar de uitdrukking Held niet past.

Toen ik even informatie opzocht over Gandhi trof ik een mooie uitdrukking van hem: "De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.". Die uitdrukking sluit geweldig mooi aan bij de Occupy beweging. En natuurlijk sluit het verhaal van de Meent ook mooi aan.