Spring naar inhoud

Gemeentelijke herindeling

Het hing al een poosje in de lucht voor 1 maart zou er meer bekend worden over de gemeentelijke herindeling in Groningen. De kogel is door de kerk. De Commissie heeft het rapport uitgebracht. De Provincie Groningen telt vanaf 2018 nog maar 6 gemeenten. De nieuwe kaart heeft weinig verrassingen lag wel een beetje voor de hand. De afgelopen donderdag hebben de bestuurders en raadslieden dit uit eerste hand kunnen horen. RTV Noord was er aanwezig en er zijn al heel veel burgemeesters die hebben gesproken. Boos en verontwaardigd omdat de gemeente wordt opgeknipt, dat kan ik me wel voorstellen het raakt de identiteit. Kritisch omdat er nog veel zorgpunten overblijven of als het slimste jongetje van de klas: het is helemaal in lijn met zoals wij het ook zien". Het leek wel buigend bamboe zo snel mogelijk je aanpassen aan de nieuwe situatie (des te groter de kans op een rol in de nieuw te vormen werkelijkheid?)

 

Het rapport laat weinig heel van de trotse samenwerkingsverbanden zoals ze er nu zijn. Er wordt gesproken over een kluwen van samenwerkingsvormen’ . Het zorgt eerder voor onduidelijkheid en extra schakels. Men is veel te veel bezig met kleinschalige dingen. Begrijp me goed ik ben geen voorstander van schaalvergroting omdat groot altijd beter is. Maar een burgemeester bij de feestelijke ophanging van een nestkastje voor de zeldzame blauwgestreepte, kortsnavelige dwergmus onder het mom dat hij dicht bij de burgers moet staan. (verzonnen voorbeeld šŸ™‚ ) is het andere uiterste.

 

Het is allemaal heel herkenbaar. Tijdens mijn loopbaan heb ik meerdere reorganisaties meegemaakt en de overeenkomsten zijn helder. Het moet bestuurbaar worden en ten dienste staan van de klant (de burger). Ook toen was er verzet en de argumenten om toch te kijken naar alle goede dingen. Maar het rapport is helder er moet een cultuurverandering komen. die gericht is op het vinden van een mentaliteit van vertrouwen en gunnen en op het realiseren van nieuwe onderlinge omgangsvormen. Ik denk niet dat daar iemand het mee oneens is maar ik denk ook niet dat er iemand anders door gaat handelen.

 

Wat wel mooi is dat in het hele rapport niet gesproken wordt over burgerparticipatie maar juist wel over overheidsparticipatie. Ambtenaren moeten leren meer procesbegeleider te zijn in plaats van bedenker, regelaar en organisator van lokale initiatieven en sociale innovaties. Dat staat er heel mooi maar mag je dat verwachten van iemand die 25 jaar anders heeft gewerkt? Als bedenker van de regels en de controle erop? Er zijn 2 mooie rapporten verschenen over dit onderwerp ze worden ook genoemd. Loslaten in vertrouwen en Vertrouwen in burgers Het lijkt me goed dat een ieder die iets wil zeggen over de gemeentelijke herindeling eerst deze rapporten leest. Het gaat om hoe we met elkaar om gaan op lokaal niveau.  Hoe het bestuur zich vormt? Ach dat geloof ik wel. Ze moeten alleen wel begrijpen dat mensen verschillen en dat regio's verschillen maar dat er een oneindige kracht zit in deze regio's

 

Dat wisten ze jaren geleden al: “Wees bij al uw arbeid, die ik op zich zelf hoog aansla, u ervan bewust, dat naast het overheidsrecht talloze krachten in het volk aanwezig zijn, die, geactiveerd, duizendmaal meer waard zijn dan honderd wetten.”ARP-Kamerlid (en oud-oorlogspremier) Pieter Sjoerds Gerbrandy in debat Tweede Kamer aan minister Donker van Justitie (PvdA), 19 november 1953.
 
 
En over hoe een en ander handig in te delen: in 1753 wisten ze al een handige indeling. Toen was de indeling van de provincie Groningen redelijk in lijn met het huidige voorstel.

2 gedachten over “Gemeentelijke herindeling

 1. Tineke Homans

  Was een van de raadsleden, waar deze commissie van zegt 'mee in overleg te zijn gegaan', en kan melden dat daar weinig overleg aan is geweest. Vooringenomenheid was troef en tegengeluiden waren niet welkom. 
  Wanneer er toch zo nodig gedecentraliseerd moet worden, waarom dan de provincies niet belasten met bepaalde zaken uit te laten voeren? Die hebben al een bepaalde schaalgrootte evenals afstand tot de inwoners. En laat de gemeente zo dicht mogelijk bij de inwoners staan. 
  Schaalvergroting en fusies leiden zelden of nooit tot kostenverlaging, buiten het feit dat deze herindelingsadviezen ook nog eens een behoorlijke duit kosten. En dit advies, want meer is het niet, zal om tot uitvoering gebracht te worden een beste grijpstuiver kosten. Zitten we hier nu met z'n allen op te wachten? Ik kan het me niet voorstellen en wil derhalve de suggestie doen om dit rapport neer te leggen waar het hoort: ergens in een diepe lade. Ligt 't prima. 

 2. Jan Hut

  Ha die Tineke,

  In het verhaal lees ik nergens dat het alleen om kosten gaat. Voor mij springt de cultuur component er uit En om eerlijk te zijn kan ik me daar wel in vinden. de 2 rapporten die genoemd worden zijn me uit het hart gegrepen en als ik daar de huidige gemeenten op beoordeel scoren ze ruim onvoldoende. 

  Dat ze niet ieders stem hebben laten doorklinken lijkt me logisch en ik kan me voorstellen dat ze al een redelijk beeld hadden van de situatie. Dat ze vooringenomen waren en dat tegengeluiden niet welkom waren klopt natuurlijk niet. Een slecht voorbeeld van hoe de toekomstige overheid er uit moet gaan zien lijkt me.

   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *