Menu Sluiten

Maand: juni 2015

De schaduwkant van regulering

Mijn hele leven ben ik al werkzaam in en rond telecommunicatie. Alles wat zich tussen mensen afspeelt heeft mijn belangstelling.

 

De laatste jaren ben ik betrokken bij het ontsluiten van regio’s door glasvezel.  Het kan voor commerciële bedrijven niet uit, om in dun bevolkte gebieden, een glasvezelnetwerk aan te leggen. En zelfs kernen tot 2000 woningen zijn niet echt rendabel. Tenminste in de ogen van die bedrijven. Ze hebben er vaak al voorzieningen liggen die nog prima uit te nutten zijn. Dus houden ze bij hoog en bij laag vol dat mensen niet meer internetsnelheid hoeven te hebben.

 

In een van mijn laatste gesprekken had ik het er over met iemand die er “van overheidswege” bij betrokken is en gelijk ook met een zak met geld is gaan zwaaien.

“10 miljoen is maar liefst beschikbaar”. En dat is niet nieuw want ergens anders, in andere provincies, is er nog veel meer geld beschikbaar. Maar in plaats dat het geld de versnelling brengt werkt het averechts.

Allereerst zijn er instanties die er op toezien dat de marktwerking niet verstoord word. Niet dat er in die gebieden maar enige marktwerking is. Maar de marktpartijen gaan gelijk kijken of niet een van deze partijen bevoorrecht wordt door de overheid. “Staatsteun” wordt er dan al heel snel geroepen. In Appingedam weten ze er uit de tijd van het Damsternet alles van. http://www.het-interview.nl/archief/23-main.html De kwestie speelde 10 jaar geleden en is nog even actueel als toen. Er is nog steeds geen goede oplossing.

 

De persoon waar ik mee sprak stelde me de vraag: “Jan, maar waarom is het nog steeds niet geregeld?” Volgens mij ligt dat aan de regulering. Grote bedrijven weten met juristen juist heel goed gebruik te maken van de  regulering. Sterker nog ze zijn experts geworden in het beschermen van hun markt. Met als gevolg dat de markt steeds vaster komt te zitten. Dat trekt allerlei ander gespuis aan die gesteund worden door de marktpartijen. Ze doen alsof ze een zelfstandig bedrijf zijn maar aan de andere kant lopen ze aan de hand van de machtige marktpartijen. Er zijn voorbeelden bekend dat kleine bedrijven, die ook werken voor grote marktpartijen, onder druk gezet worden om niet samen te werken met een lokaal initiatief. Doen ze het wel dan kunnen ze er op rekenen dat ze geen opdrachten meer krijgen van die marktpartijen.

 

Als je met die grote partijen praat geven ze dat ook gewoon open toe. Het is een commerciële markt en daar gelden bijzondere regels. Dus klanten lokken met een tablet als ze tekenen voor 2 jaar. Dan gaan ze in ieder geval niet in zee met een lokaal initiatief. Sommige mensen noemen het ook wel maffia praktijken.

 

Is dit nieuw? Nee het staat ook wel bekend als “de tragedie van de Meent”. De meent is een gemeenschappelijke weide. Zodra er economische principes gaan gelden wordt de Meent al snel door gebruikers misbruikt om er meer uit te halen dan het eigen deel rechtvaardigt. Oftewel meer koeien dan voor eigen gebruik. Winst maximalisatie. Met als gevolg overbegrazing. Er moet dat een regulerende instantie komen om overbegrazing te voorkomen. In het geval van telecom hadden we eerst de OPTA wat nu de ACM is. Die organisatie ziet er op toe dat de consumentenmarkt beschermd wordt. Maar tegelijkertijd wordt het ook door grote partijen gebruikt om hun markt te beschermen.

 

Terug naar de Meent. Het is dus mogelijk het buitengebied te ontsluiten als iedereen mee doet. Een netwerk als nutsvoorziening waar iedereen gebruik van kan maken. Maar dan mogen er geen partijen meedoen die vinden dat ze recht hebben op een groter deel van de koek. Of beter gezegd. Zodra er iemand in een Meent meedoet die winstmaximalisatie nastreeft is dat het eind van de Meent. Ook wel de “tragedie van de Meent” genoemd.

 

Het principe is overal toe te passen daar waar economische principes geïntroduceerd worden in een gemeenschappelijke aanpak. Ik las hierover een prachtig artikel. Absoluut lezenswaardig. Hoe we op het verkeerde been worden gezet.

 

 

Kunnen we de volmaakte mens maken?

We zijn met elkaar als mensen bezig in een hoog tempo de kleine bol waarop we leven onleefbaar voor mensen te maken. De aarde zelf zal wel blijven bestaan. Maar is het nog leefbaar als we zo doorgaan?

 

Nieuw is het niet want Alan Watts leefde van  1915 tot 1973 en hij voorspelde al dat het niet goed zou komen en velen met hem. Er is een mooie video gemaakt waaronder zijn stem een heftige boodschap brengt.

 

 

We moeten blijkbaar het roer omgooien maar hoe doe je dat? Alle verworvenheden opgeven? Niet meer vliegen of de auto laten staan? Maar als de rest van de mensheid gewoon doorleeft op de oude voet wat helpt het dan nog?

 

Langzamerhand zorgen dat er een betere mens ontstaat? En kan dat want we kunnen op dit moment erg veel. Dat blijkt uit de serie die de VPRO uitzendt: “De volmaakte mens”. Prachtig en beangstigend tegelijker tiid want wat er in die reportage te zien is geeft stof tot nadenken. Zoals de professor die voorstander is om te gaan selecteren op karaktereigenschappen al voor de geboorte. Want langzamerhand kunnen we ruim voor de geboorte al karaktereigenschappen waarnemen. De professor is voorstander van om een selectie toe te passen waar goede karaktereigenschappen zoals verantwoordelijkheidgevoel,  altruisme, empatisch vermogen een keuze zijn. Tegelijktijd kan er voorkomen worden dat er psychopaten ontstaan. WOW dat is nog eens een heftig onderwerp. We kunnen dus selecteren op mensen die een betere wereld voorstaan voor de mensheid.

 


Hmm mooie onderwerpen om het er eens met elkaar over te hebben. Het gaat over hoever we kennis die we hebben,kunnen / moeten toepassen. Morgenavond is om 23.00 uur de volgende uitzending van de Volmaakte Mens. En wil je er eens met anderen over hebben waar de grenzen liggen dan is er donderdag avond de meetup bij Seats 2 Meet in Groningen. Deze keer hebben we het over robots maar ik zie een duidelijk link naar de volmaakte mens. Je bent van harte welkom. Het worden boeiende gesprekken het onderwerp is belangrijk genoeg!!!