Menu Sluiten

Maand: september 2016

Politiek en participatie geen gelukkige combinatie

 

 

Gisteren ging een groot deel van mijn dag op aan het bekijken naar een verslag van een commissievergadering van de provinciale staten. Een vergadering die 5 uur en 45 minuten duurde. Gelukkig kan je scrollen door de vergadering maar dan nog was het een hele zit. Het ging over snel internet in het buitengebied en dat is iets waar ik goed thuis in ben. Voor mensen voor wie het geen dagelijks werk is best een taai onderwerp. Ik moet zeggen de commissieleden legden de vinger vaak wel op de goede plek.

 

De gedeputeerde staat een regeling voor dat marktpartijen nog één de kans krijgen de markt af te romen. Het voorstel is om geld vrij te maken voor een regeling om glasvezel in het buitengebied mogelijk te maken. Nu is er intensief contact geweest met de marktpartijen hoe die regeling er uit moet komen te zien. Overigens is er geen echt contact geweest met bewonersinitiatieven hooguit dat er een regeling aankomt en dat er geen vertrouwen is dat het door bewonersinitiatieven opgelost kan worden. De marktpartijen kunnen dat wel is de mening. Marktpartijen kunnen dus steun krijgen om, daar waar het kan, nog klanten aan te sluiten op hun netwerk. Daar waar het te kostbaar wordt mogen ze minder toekomstvaste oplossingen toepassen. Lees het nog wat oppimpen van hun huidige netwerk.

 

Opmerkelijk is dat er intensief overleg met de markt is geweest waarbij de marktpartijen nog maximaal invloed hebben gehad. Ze kwamen zelfs met het verzoek om Social Return on Investment (SROI) er uit te halen. Nou ja dat vond de gedeputeerde te ver gaan. Jammer voor de marktpartijen want nu kunnen ze het niet aan laten leggen door Oost Europeanen wat elders wel gebruikelijk is.

 

Er komen nog een aantal momenten dat er contact is met bewonersinitiatieven. Alleen om de regeling uit te leggen en er kan nog tekstueel iets aangepast worden als er iets niet duidelijk is. De regeling zelf wordt niet aangepast. Het moet staatssteun proof zijn. In het geval de bewonersinitiatieven gesteund worden is dat appeltje eitje. Dat kan heel eenvoudig blijkt in Drenthe. Maar ja als je een marktpartij geld wil toeschuiven moet er voorzichtig gehandeld worden. En dat heeft de voorkeur van de gedeputeerde immers er is veel overleg geweest met marktpartijen. Die hebben de regeling al ingezien en waarschijnlijk mede vormgegeven want al snel las ik in het dagblad dat er nauw overleg was met marktpartijen. Knikkeren met de grote jongens.

 

Dan die lastige bewoners hoe moet je daar mee om gaan? Nou ja nog maar eens uitleggen hoe de regeling er uit ziet. Aanpassen? Nee! Want we hebben er lang over gedaan om iets te maken wat geen gedoe met de markt oplevert. Gedoe met de bewoners? Die moeten gewoon beter begrijpen dat we het het beste met ze voor hebben. En natuurlijk sluiten we ze niet uit. Ze mogen mee doen als er geen marktpartij komt die alles aansluit. We hebben wel wat eisen 10% eigen vermogen, een goede businesscase en een door een registeraccountant zowel financieel als technisch gevalideerde businesscase en begroting. Oh ja, en als er door een initiatief meer winst wordt gemaakt dan begroot dan moet dat afgedragen worden aan de provincie. Dat laatste zal een commercieel bedrijf leuk vinden.


Of de regeling helpt of niet, we gaan gewoon door met het realiseren van het doel om 100% van de bewoners in de gelegenheid te stellen te kunnen beschikken over een glasvezelverbinding. Wat de provincie er ook maar van vindt. We voelen ons gesteund door bewoners en de lokale politiek en de statenleden. Dat geeft energie.