Menu Sluiten

Categorie: Zeuvenhuuzen

Deze weblog is ontstaan uit mijn functie als voorzitter van het ICT Platform. Maar dat is maar een van de dingen waar ik me mee bezig hou. Ook het dorp waar ik woon levert stof op om te schrijven.

Feestweek en bricolage.

De vakantie zit er weer op. Morgen mogen we weer. De jaarlijkse feestweek bij ons in het dorp is altijd het slotstuk van onze vakantie. De afgelopen vrijdag vrijdag was de opening. Deze keer hadden we als stichting promotie 7huizen een jumpstyle festijn georganiseerd en het was een groot succes. Jumpstyle is waarschijnlijk al een beetje op de terugweg maar toen we de plannen maakten was het nog erg hot.
Het dorpsplein stond boordevol met belangstellenden en de opening van de week was een mooie afwisseling met muziek, dans, cart races en een demonstratie van houtbewerken met een kettingzaag. Inmiddels begint de site van het dorp een steeds grotere rol te krijgen in het geheel. Het aantal bezoekers is verviervoudigd. Gisteren waren er 266 bezoekers, en er komen spontaan steeds meer reacties en foto’s binnen.
De komende week zijn er nog een paar grote evenementen de braderie, de Billie Turf wandeltocht en de boerendag en de afsluitende Taptoe met vuurwerk. Eigenlijk schreeuwt het om een videoverslag van de onderdelen. In 2004 ben ik bezig geweest met het maken van foto’s van alle onderdelen. Het lijkt me een leuke klus voor de videoclub om hetzelfde te doen maar dan met video. Langzamerhand is dat geen complex gebeuren meer want met You tube is het een fluitje van een cent. Trouwens er zijn veel alternatieven. Wat dat betreft is het leuk om gebruik te maken van voor de hand zijnde middelen. Veel foto’s op een site zetten is vaak vervelend werk maar om het te uploaden naar Picasa of naar Flickr is een fluitje van een cent en de foto’s worden gelijk getoond in een slideshow. Filmpjes met Youtube en interviews via een podcast. Op die manier ontstaat er een samenhang van tooltjes. In een eerdere bijdrage noemde ik het begrip bricolage. De afgelopen week sprak ik met Jaap van der Graaf mede bestuurslid van het ICT Platform en hij was het begrip ook tegengekomen in een artikel waarin ook Howard Rheingold werd geciteerd. Howard was vorig jaar bij ons te gast. Even surfen leert ook dat er zelfs een CMS (content management system) is met de naam Bricolage. Ik maak gebruik van Joomla, maar de manier waarop is een en ander toepas sluit wel erg aan bij de term bricolage, handig gebruik maken van voor de hand zijnde middelen.
Ik hoop volgend jaar op een videoverslag van de feestweek, het hoeft niet fantastisch gemonteerd maar een verzameling filmpje om mee te beginnen.

Groeten uit het Zwarte Woud

koekoeksklok.gifDe eerste vakantiedagen zitten erop en de laptop is nauwelijks uit de tas geweest. Maar het is nu weekend en voor mij altijd het moment om mijn weblog bij te werken. Dus even
vanaf een camping in het Zwarte Woud een kleine update. Het uploaden
gaat via een GPRS verbinding. Super traag, het lukt allemaal net.

Tot nu toe heb ik op de campings nog
geen Wifi kunnen ontdekken. Vorig jaar was dat anders bij de campings
aan de Oostzee. (voormalig Oost Duitsland). Daar was het wel maar dat
waren ook pas aangelegde campings.

De afgelopen weken zag ik ergens op TV
een camping eigenaar die draadloos internet aanbiedt als service. In
verleden bood hij het aan tegen betaling maar tegenwoordig gewoon als
basisdienst. Het is een beetje te vergelijken met stroom, water of
sanitair. Er zijn campings waar je moet betalen voor de douches. De 2
campings die we nu hebben gehad bieden het als service aan. Trouwens
de eerste camping aan de Moezel had wel een electriciteitsmeter per
plaats. Die moest worden uitgelezen en handmatig verwerkt. Toch een
beetje raar om anno 2007 nog alles met papier verwerkt te zien
worden. Zelfs het afrekenen was met bonnenboekje en een rekenmachine.
En op de camping stroomkasten met per plaats een electriciteitsmeter.
Die kasten zijn wel demontabel want ’s winter loopt de camping
regelmatig onder water. De laatste keer dat het erg hoog was was in
2001 toen stond er tegen de 3 meter water op de camping.

Het deed me denken aan een bezoek aan
het havengebied in Hamburg waar de omgeving ook berekend was op zo nu
en dan hoog water. Gewoon hoog bouwen en de onderste verdiepingen
waterdicht afsluiten. Dat is goedkoper dan alle dijken ophogen. De
Nederlanders staan bekend om het gevecht met het water maar Duitsers
hebben ook zo hun strubbelingen. Morgen waarschijnlijk een bezoekje
aan Schaffhausen, ook veel water (om over de regen van vanavond maar
te zwijgen)

Powered by ScribeFire.

De regiovisie als menshouderij

logo-ontwerpopgave.jpgSinds een jaar zit ik in de vereniging voor Dorpsbelangen “Door Eendracht Sterk” DES. In die hoedanigheid kom je regelmatig in gesprek met de gemeente. Zaken over dorpsvernieuwing, het Horeca convenant (overlast door uitgaande jeugd), nieuwe sportvoorzieningen in het Dorp, de zandtransporten door het dorp omdat een naburige gemeente (waar de zandafgraving ligt) het transport niet meer over hun grondgebied wil en de Regiovisie.
Dit laatste is de opdracht aan de gemeente Noordenveld en Leek om tot 2020 een aantal van 5300 woningen te bouwen. De 10 jaar daarop komen er nog eens 1590 bij. In totaal dus iets minder dan 7000. Dat alles moet volgens de brochure er toe leiden dat er een brug gevormd wordt tussen Groningen en Drachten.
Gisteravond mochten we in het gemeentehuis in Roden mee komen praten. Er waren een kleine 80 mensen aanwezig. Met het boekje van de intensieve menshouderij vers in het geheugen was dat een boeiende bijeenkomst. Ik heb me wel een beetje zitten te ergeren aan de knullige aanpak. De informatievoorziening vooraf was ronduit slecht. Dat kan aan de overdracht van taken bij DES liggen maar ik zag heel veel mensen aanwezig met lege handen. De uitnodigingsbrief gaf geen enkel houvast. Het programma bestond letterlijk uit de punten:
– Opening (kaders van het gesprek, de vraagstelling, indeling in groepen);
– Werken in Groepen;
– Rapportage vanuit de groepen;
– Interview stuurgroepleden over de resultaten
– Sluiting
Tot mijn verbazing werd er een full color brochure uitgereikt met de opdracht, de kernkwaliteiten keurig beschreven. Waarom was die niet toegestuurd met de uitnodiging? Nu zaten heel veel mensen er als schapen bij. Er werd heel nadrukkelijk gezegd dat we het niet mochten hebben over de opdracht en het aantal.
In de groepsdiscussie viel het gelijk op dat de professionals die het dagelijks werk hebben van deze materie de rapporten paraat hadden. Ze lieten niet het achterste van de tong zien. De aanwezige persoon van de Provincie was heel stellig en informatief. De milieubeweging was heel dominant aanwezig maar gaf ook wel aan, “ik zit er niet goed in maar ik heb deze boodschap meegekregen“. Toch werd de discussie wel door die persoon gedomineerd.
De plenaire terugkoppeling was een ramp. De mening van de delegatie van Zevenhuizen werd verwoord met “Zevenhuizen wil minder woningen maar er zijn er ook die willen meer. Ze zijn het niet eens”. Terwijl onze mening veel genuanceerder was. De handelsvereniging is voorstander van stevige groei. De inwoners voor een beperkte groei en natuurlijk zijn dit gemiddelden.
Het was niet de setting om dat in de plenaire setting te corrigeren. En dat bleek later toen er deelnemers van een discussiegroep de mening niet goed verwoord vonden. Ze moesten bijna schreeuwen om aandacht te krijgen en de “avondvoorzitter” ging met tegenzin naar dat groepje. En hij wilde ze aanvankelijk niet het woord geven. Bijna komisch om te zien maar hoe belangrijk het is bleek vanmorgen. Het dagblad kopte met een artikel “Oostwold wil meer huizen, Zevenhuizen minder“.
De aanwezige bestuurders prezen de open setting en de goede discussies. Maar een lid van de stuurgroep liet zelf commotie ontstaan door te roepen van “Dat onderwerp heb ik helemaal geen verstand maar wat daar gezegd werd, is volstrekt Kul”. En later herhaalde hij dat nog eens. Ik moest opeens denken aan mijn eerste artikel over de menshouderij waar managers hun personeel uit scholden en met vloeken aan het werk probeerden te krijgen. Nu ken ik het bestuursgroeplid niet persoonlijk, dat zal hij vast niet doen. Maar zijn opmerking was voor mij wel een dissonant in een toch wel informatieve bijeenkomst.
Het venijn zat in de staart toen Ben Plandsoen nog even terugkwam op een opmerking over sociale cohesie. Verdikke is het me weer gebeurd. Natuurlijk gaat het niet (alleen) om huizen wegen en bomen. Het gaat om de leefbaarheid. De opmerking over het recreatief ommetje is me ook blijven hangen. Dat mag niet ten koste gaan van het Mensinge want dat wordt nu al platgelopen. Een rondje van 3 a 4 kilometer is voldoende Hmmm een hele verbetering van Intensieve menshouderij naar scharrelmensen.
Oh ja en wat ook leuk is: Leek en Roden krijgen beiden een ICT kern. Ik ben benieuwd waar dat op gebaseerd is.

Schrieven ien t Zeuvenhuusters

Gusteroavend hadden we een veurlichtingsoavend ien e Blibiotheek over t Westerkwartiers. Minsen uut t dörp zallen t wel beter kinnen as Zeuvenhuusters. Dus nuum ik het nou ok moar zo. Alie de vries uut Nuus gaf ons les en het was mooi heur n keer weer te treffen. Al eerder had ze n vroaggesprek met mij had en dat vond ik toen leuk om te doen.
Moar even weer terug noar gusterovend. Alie kon veul vertellen over t westerkwartiers. Nou is dat niet zo vremd veur me moar wat wel mooi is dat ze ok veul kon vertellen hoe t goed schreven worden moet.
Zo is de eerste regel die we te heuren kregen dat r niet warkt word met het ‘ teken. Dat is nog niet zo lang leden bepoald. Vroeger mosten we dus schrieven van Zuev’mhuuzen. Volgens de geleerden is dat nou Zeuvenhuuzen.
Ik heb gusteroavend n stel woorden opschreven woar ik niet van wist dat ik t zo schrieven mos. k Zal proberen om hier regelmoateg een stukje te schrieven ien t Zeuvenhuusters en ik hoop dat de rest van het westerkwartien me dat niet kwoalik nemt. Want ze binnen wel met mooie dingen bezig. Doar is van alles over te lezen op www.mienwesterkwartier.nl.
Wat natuurlek harstikke mooi was dat Geert Zijstra een poar liedjes zongen het en op zien gitaar speuld het.
Geert en Alie t was n mooie oavend. Ik heb slim genoten.