Menu Sluiten

Lokale visie

Gisteravond hadden we onze 2e sessie van de keukentafelgesprekken. Die organiseren we vanuit de vereniging voor dorpsbelangen om meer informatie van de bewoners te krijgen over wat er leeft bij de inwoners. Maar ook om zelf na te denken over de toekomst van ons dorp. Iets wat de gemeente Leek lang heeft tegen gehouden. Waarom weten we niet maar het maken van een dorpsvisie werd niet gestimuleerd of gewaardeerd.

Gelukkig zijn ze op dat standpunt terug gekomen en inmiddels zeggen ze dat het belangrijk is dat we komen met een dorpsvisie. Er is zelfs een buget beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van de vereniging van Groninger dorpen. We krijgen tijdens de keukentafel gesprekken dan ook regelmatig de vraag of het wel nut heeft. En eerlijk gezegd weet ik dat natuurlijk niet echt. De gemeente Leek ligt in financieel zwaar weer en ze hebben grondaankopen gedaan, die zullen ze te gelde willen maken. Daarnaast zitten ze nog met een regiovisie samen met Noordenveld waar een bouwopgave ligt die wel in een heel vreemd daglicht komt te staan met de huidige financiele crisis en de stagnerende huizenmarkt. Dus hoe groot onze invloed is, is nog niet in te schatten. De stedebouwkundige is wel bij ons langs geweest en hij heeft zijn plannen aangepast op wat hij hoorde van bewoners. Vanmiddag is er weer een presentatie van de stedebouwkundige. Ik ben benieuwd.

Toch bleek gisteravond dat er wel een nut en noodzaak is voor een dorpsvisie. Er deden een paar jongeren mee en die willen graag blijven wonen op het dorp en volgens hen is er een wachtlijst van 2 jaar om een woning te kunnen huren. Het is ongeveer 25 jaar geleden dat er huurwoningen zijn gebouwd. (OK er is wel gebouwd voor bejaarden maar daar is de jeugd niet mee geholpen) Er is dus nog een kloof te overbruggen voor de starters. Jongeren die echt op zichzelf willen wonen worden dus gedwongen het dorp te verlaten. Waarmee dus ook een stukje toekomst verdwijnt.

Dit was maar een van de vele besproken punten er is een scala voorbij gekomen. Leefbaarheid, natuurlijk de sportvoorzieningen, verkeersveiligheid, het komt allemaal voorbij. Dorpsgenoten hebben nog de gelegenheid om volgende week dinsdag en woensdagavond mee te kunnen denken over de toekomst van onze eigen leefomgeving. Alle deelnemers zijn uitermate positief en het zijn erg leuke gesprekken. En of het effect heeft? Ik denk het wel. Misschien hebben we minder invloed dan we willen maar we weten veel beter wat we willen. We kunnen veel dingen zelf in gang zetten en dat alleen al is pure winst. Want als het moet staan we zo weer met honderd mensen een Bult spektakel te organiseren, een feestweek die klinkt als een klok of als we het ergens niet mee eens zijn op het gemeentehuis om ons te laten horen.

Of ergens zoals ik in één van de reakties las: proud to be a Zeumhuuster! Zo is het maar net.