Menu Sluiten

Maand: maart 2021

Verstrengeld

Het is een complexe wereld. Verkiezingen, terwijl ons land in crisis is. En dan heb ik het niet alleen over Corona want dat speelt over de hele wereld. Nee, de politiek is niet meer te vertrouwen! De toeslagen affaire en het aardgas dossier laat zien dat mensen die aan de verkeerde kant van de streep komen reddeloos verloren zijn. Jongeren die  op zoek zijn naar woonruimte moeten thuis blijven wonen of op een armetierig studentenkamer. Degene die mee kunnen in de ratrace hebben dit probleem minder maar ook die zitten met een complexe wereld.

 

Even wat waarnemingen:
  • We worden alsmaar ouder en zelfs op die hoge leeftijd moet er nog alles uit de kast gehaald worden om een leven te rekken.   En in die poging is niet de angst voor een hoge sterfte maar de angst dat onze zorg het niet aan kan. Ik hoorde van een kennis dat ze met een hoogbejaarde zwaar demente vrouw de vaccinatie prik moest halen. Waar zijn we mee bezig? 
  • Het krijgen van een lening voor een hypotheek vraagt 3 jaar een stabiel inkomen. Niks te maken met eigen vermogen of perspectief op inkomen. Het gaat om het huidig inkomen. Want stel je voor dat je de hypotheek niet meer kan opbrengen? Volgens mij was daarvoor het huis juist onderpand.  Maar daar gaat het al lang niet meer om. We hebben een paar jaar geleden ons huis voorgeschoten vanuit een oudedagsvoorziening. Een lening met een last van € 400,- konden we niet krijgen want dat zouden we niet kunnen opbrengen terwijl we daarvoor al een paar jaar voor € 900,- hadden gehuurd. Het is ons 3 jaar geleden gelukt maar dat lukt nu niet meer. 
  • In de politiek gaat het niet om samenwerking maar om uitsluiting door coalitievorming. Wie doet het met wie. En binnen die coalitie krijgt de grootste partij haar zin. Zo kan het gebeuren dat een partij met 30% van de stemmen de dienst uitmaakt. En die partij wordt verweten van een doctrine dat is er echt iets in ons land aan de hand.
  • We hebben een veel te grote veestapel. Intensieve veehouderij in megastallen, grond dat door gigantisch zwaar materieel wordt samengedrukt tot een betonplaat waar geen leven of micro organismes meer in leven. Terwijl organisch verbouwd voedsel meer smaak heeft en ook gezonder is. Maar biologisch boeren is bijna onmogelijk.
  • Het MKB wordt doodgedrukt door wereldwijde spelers. Er moet nog steeds meer on-line. Terwijl bedrijven als Amazon, AirBnB, Uber de winst afromen. Je kunt een rol spelen in deze gekkigheid maar algoritmes zorgen er voor dat je er net van kan leven. 
  • Energie… vul maar aan: met subsidies worden megaturbines neergezet die vervolgens energie leveren aan datacenters van wereldspelers. Omwonenden zitten opgescheept met de ellende.
Ondertussen op wereldniveau

Deze zaken staan niet allemaal los van elkaar. Eens per jaar komen de wereldleiders bij elkaar in Davos. Daar is een programma opgestart The Great Reset. Gelukkig communiceren ze er wel over. Claus Swab heeft er een boek over geschreven. Wikipedia schrijft erover Men wil mondiaal een nieuwe economische en politieke orde inrichten, om welvaart en inkomen te verdelen wat moet zorgen voor minder sociale ongelijkheid Daarbij voorziet het WEF een toekomstig scenario zonder bezit van eigendom met de slogan: “Ik bezit niets, heb geen privacy en het leven is nog nooit zo goed geweest.

Wat het met mij doet?

Gezonde twijfel! Want wie zijn lid van het WEF? Facebook, Microsoft, Google, KPMG, KPN, Unilever (Rutte) , McKinsey (Hoekstra), Uber en nog een hele lange lijst. Bij deze bedrijven schuiven ook politiek leiders aan. Sigrid Kaag zit in de agenda commissie. Op zich zijn die banden er al langer, maar hier worden plannen gesmeed. Die plannen staan gewoon in een boek. Zonder al te veel er over uit te willen wijden…. op de partnerlijst kom ik ook tegen: Bayer (je weet wel het bedrijf waar Monsanto is opgegaan) maar dan wordt het echt boeiend AstraZeneca, Pfizer, Moderna en Johnson & Johnson. Uit deze dodelijke verstrengeling is maar op een manier uit te komen. Terug naar lokaal. Ik heb mijn vertrouwen verloren in veel zaken. Ik geloof niet dat het goed komt met de corona aanpak, het klimaat, de gezondheidszorg, ons voedsel en nog veel meer. Alles is met alles verstrengeld, politiek, bedrijfsleven, zorg, overheid en onderwijs.  

 

Ok mijn eerste stap het boek Great reset lezen, vervolgens stemmen en dan niet op een partij van de coalitie. Einstein had een mooi gezegde: “Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”. Welke partij wel? Dat weet ik nog niet. Woensdag wel. Vervolgens actief zijn in mijn eigen omgeving: lokaal.