Menu Sluiten

We zijn weer los

De eerste week van het jaar staat meestal in het teken van nieuwjaars recepties. Op de een of andere manier was de uitnodiging voor de Nieuwjaars bijeenkomst van de Kamer van Koophandel Drenthe niet bij me terecht gekomen. Ook de uitnodiging van Groningen had ik niet ontvangen maar ik werd geconfronteerd met een gereserveerde Noaberpassage parkeer garage. Opeens schoot me te binnen dat de bijeenkomst van de KvK meestal in de eerste week is. Even na gevraagd bij de KvK en het was geen probleem ik was welkom.
Dit jaar kan ik dus geen vergelijking maken met de bijeenkomst eerder deze week in Eelde. Maar de bijeenkomst in Groningen straalde veel optimisme uit. Veel positieve verhalen, ICT was een absolute top groeier in de regio.
Zo’n nieuwjaars bijeenkomst is altijd weer een mix van netwerken, oude bekenden treffen, nieuwe mensen ontmoeten en plannen met elkaar delen.
Het workprogram ICT van de Europese unie is net voor de kerst gepubliceerd. Mooi leeswerk dus tijdens de kerstdagen. Gelijk was er een mogelijkheid om een aantal mensen te spreken over hoe om te gaan met de Europese ambities want als we als regio er iets mee willen dan zullen we nu er wel iets mee moeten doen. Op de nieuwjaars bijeenkomst werd aangekondigd dat er een nauwe samenwerking is tussen de Handels Kammer Oldenburg en de KvK Groningen. Net voor de kerst was er een soortgelijke mededeling van de Gemeente Groningen en gemeente Oldenburg. Het lijkt erop dat de grens steeds minder een belemmering wordt.
Gelijk na de KvK bijeenkomst op donderdagavond had ik vrijdagmorgen een afspraak in Oldenburg met de voorzitter van OFFIS,  een innovatief ICT-centrum wat veel gebruik maakt van de kennis van de universiteitvan Oldenburg.
In het verleden is er vaker contact geweest tussen OFFIS en het ICT Platform.  Al vaker is uitgesproken dat we  elkaar goed aanvullen en dat we  meer samen moeten gaan werken.  Alles lijkt er op dat de tijd nu rijp is. Een goed uitgangspunt voor het nieuwe jaar.