Menu Sluiten

Manager als psychopaat: doe de test!!

De afgelopen periode was er er een discussie over de naam ZZP-er. Het is een wat onduidelijke naamgeving en er worden meerdere termen gebruikt: zelfstandige zonder personeel, freelancers en flexibele arbeidskrachten. Een aantal mensen pleit voor Zelfstandige Ondernemer. En dat laatste stuit weer op verzet bij anderen die de ZZP-er geen echte ondernemer vinden. Ik trof ergens een artikel aan waar de schrijver het wel erg bont maakt. Letterlijk staat er "Zo beschouwd is de zzp'er een werknemer die in dienst is bij zichzelf." En de Ondernemer die streeft erna anderen voor zich te laten werken, zichzelf overbodig te maken. Een wel erg bekrompen opvatting. Ik denk dat het merendeel van de ondernemers zich hier niet in kan vinden.

Hoewel…. want bij mijn oude baas KPN is er net een wisseling van de wacht geweest en daar nam Scheepbouwer afscheid. In in mijn ogen staat hij symbool voor de bovenmatige beloning. Natuurlijk heeft hij een goede klus geklaard door KPN uit het slop te trekken. maar daarna is hij verworden tot een bovenmatige zakkenvuller. Ik kan er niet echt een ander woord voor vinden. Ik las ergens dat topmanagers trekjes hebben van een psychopaat.  Even googlen op topmanager en psychopaat levert een aardig beeld op. Dan is het ook verklaarbaar dat Scheepbouwer zonder schroom zijn bonus accepteert en hij kan het zichzelf waarschijnlijk heel erg duidelijk maken waarom hij er recht op heeft.

De vraag is of hij zoveel gelukkiger is dan de ZZP-er die zijn vak mag uitoefenen. Want zoals een mooi Nederlands spreekwoord zegt: geld maakt niet gelukkig.

Behalve als je een afwijking hebt die scoringsdrang juist bevredigd. De psychopaat als topmanager. Een kleine bloemlezing is te vinden op de site van het Rijnlandmodel. Daar staat ook een mooie test om een psychopaat als manager te herkennen:

Zo pik je ze eruit:
– Maken uw chef of collega’s een gladde, charmante indruk? Buigen zij een gesprek vaak om naar een gesprek over henzelf?
– Brengen zij anderen in diskrediet, of zeiken ze anderen af om hun eigen imago of reputatie op te poetsen?
– Kunnen ze met een stalen gezicht liegen tegen collega’s, klanten of zakenrelaties?
– Vinden ze mensen die ze te slim zijn af geweest of die ze hebben gemanipuleerd dom of stom?
– Zijn ze opportunistisch en genadeloos; vinden ze het vreselijk om te verliezen en spelen ze om te winnen?
– Maken ze een kille, berekenende indruk?
– Gedragen ze zich soms onethisch en oneerlijk?
– Hebben ze binnen de organisatie een machtsnetwerk opgebouwd en dat vervolgens gebruikt om er zelf beter van te worden?
– Tonen ze geen spijt als ze beslissingen hebben genomen die een negatief effect hebben gehad op het bedrijf, de aandeelhouders of het personeel?

Hebt u meer dan zes van de tien vragen met ‘ja’ beantwoord, dan bent u waarschijnlijk al een psychopaat tegengekomen. 

Of Scheepbouwer een psychopaat is? Ik zou het niet weten want ik was net weg toen hij kwam. En trouwens hij was ook mijlenver bij mij vandaan geweest. 

Blij dat ik nu ZZP-er ben.