Menu Sluiten

PGB als vijgeblad voor de bezuinigingen.

Het is zo mooi bedacht, laat mensen het zelf regelen en zet overheid en uitvoerende onderdelen van de overheid op afstand. Want als die iets moeten doen is het altijd niet goed, te langzaam en de kosten zijn te hoog. In de zorg zijn daar mooie voorbeelden van en er is zelfs een woord die daar wat mij betreft synoniem voor is: Mantelzorg Op wikipedia: Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is. 

Het waren 2 verschillende werelden. Maar ergens is hulp aan familie en kennissen komen te vallen onder het domein van de overheid. Immers die heeft het vaak over mantelzorgers. Het is zelfs mogelijk een mantelzorger een schouderklopje te geven. Per jaar mag er 250 euro vrij gegeven worden uit het PersoonsGebonden Budget. De gedachte erachter is natuurlijk prachtig. Maar ergens voelt het als onnodig bemoeien met dingen die van nature goed lopen.

In mijn eigen omgeving zie ik het ook ontstaan. De overheid bemoeit zich met kleinigheden die prima door burgen kunnen worden gedaan. Maar verzaakt de hoofdlijnen zelf goed te regelen. Dat fenomeen zal alleen maar toenemen want de overheid krijgt steeds minder geld te besteden en heeft nu ontdekt dat het meer betrekken van burgers wel eens een besparing op kan leveren. En daar gaat het juist mis want dat is het probleem van de verkeerde kant benaderen.
Persoonsgebonden budget, dorpsbudgetten en meer vergoedingen voor zelfwerkzaamheid zijn prima om meer vrijheid en betrokkenheid te creëren. Door die betrokkenheid te stimuleren zijn burgers ook vaak bereid meer verantwoordelijkheid te nemen. Waardoor het eenvoudiger wordt dingen lokaal te regelen. Maar dit wordt vaak niet begrepen door overijverige ambtenaren en gaan ze zich bemoeien met de gang van zaken. Het probleem van een ambtenaar is dat hij of zij geen flauw benul hebben dat ze zelf ook geld kosten. Dat moet wel door de maatschappij worden opgebracht.

In mijn ogen is er een herijking nodig van de overheidstaken. De overheid zal veel meer in de rol moeten komen van het zo organiseren dat burgers zich zelf kunnen regelen. Maar dan ook zich er niet mee bemoeien. In de gesprekken met de gemeente hadden we laatst een mooi voorbeeld. De gemeente had besloten dat er geen vergunning voor een buurt barbecue meer hoefde worden aangevraagd. Toen ze dat bij ons op het dorp trots in een bijeenkomst kwamen vertellen schoot de zaal in een lach. Van de 24 buurtverenigingen die allemaal jaarlijks een buurt barbecue houden had nog nooit een die vergunning aangevraagd.
Het mag duidelijk zijn, ik ben voorstander van zelforganisatie.