Menu Sluiten

Pasen: de optimist.

Pasen is het feest van de opstanding. Het begin van een nieuw leven. Het opstanding verhaal van Jezus is een metafoor voor een nieuw begin. Mooi dat dit feest in de lente is. De natuur staat ook weer voor een nieuw begin.

De tijd waarin we leven bevindt zich ook op een punt van vernieuwing. Iedereen weet dat het zo niet langer kan. De verzorgingsstaat is in een eindfase beland. We zullen meer voor onszelf moeten zorgen. Dat is even wennen want het leek niet op te kunnen. Nu is dat niet nieuw, rond 1965 was er ook zo'n tijd volgens mij want zo werd er vanmiddag ook in Buitenhof over gesproken. Helemaal onbekend komt me dat niet voor want ik ben net een aantal krantenartikelen aan het scannen uit kranten van rond 1965. Het zijn korte ingekomen stukken uit de Leekster Courant. Dat was een courant waarop je je moest abonneren en  wekelijkse verscheen. De ingekomen stukjes waren altijd gericht aan de inwoners uit Zevenhuizen en werd ondertekend door "Optimist". Ik kreeg ooit een stuk of 60 van die ingekomen stukjes als krantenknipsel en het merendeel is actueel als nooit tevoren. 

De schrijver roept op om de vuilnis niet in de vaarten te gooien, toen was de vuil ophaling nog niet goed geregeld en delen van de vaarten werden gedumpt met afval. Wel heel erg actueel als je als dorp een paar week geleden meegedaan hebt met Nl-Doel om rommel op te ruimen. De schrijver klaagt over dat er weinig leden waren op de ledenvergadering van Dorpsbelangen. Maar 10% van de leden. Eigenlijk weinig nieuws vorige week was de opkomst niet hoger bij onze laatste ledenvergadering. 

Als die tientallen stukjes ademen de sfeer uit van: "kom op, schouders eronder. We doen het zelf wel". Heeft de gemeente geen geld voor straatverlichting, doen we zelf wel.Willen we Abri's bij de bushalte? Geen punt doen we zelf. Is ons gebied onrendabel om gas aan te leggen, doen we zelf wel. Grappig want de afgelopen week was ik bij de gemeente om te praten over Glasvezel bij ons op het dorp. Moraal van het verhaal het is een onrendabel gebied en we zullen 60% van de bevolking moeten overhalen om mee te doen anders komt het er niet . (in de kern Leek hoeft maar 30% mee te doen). Het verschil tussen Gas en Glas is maar 1 letter en het aanleggen verschilt ook weinig van complexiteit. 

Het opkomen voor je eigen leefomgeving is van alle tijden. Zo nu en dan probeert de overheid er invloed op uit te oefenen. Vaak met als gevolg dat de betrokkenheid van de bewoners minder wordt. Als de overheid tot de conclusie komt het niet meer te kunnen wordt de bal weer terug gelegd. Tegenwoordig hebben ze een mooie kreet: burgerparticipatie. Maar in de dorpen weten we al lang dat het niet gaat om burgerparticipatie, het gaat om overheidsparticipatie. Hoe kunnen we er voor zorgen dat de overheid weer meedoet in plaats van burgers te vertellen wat goed voor ze is? De stukjes van de optimist staan er ook bol van. 

Een paar weken geleden werd ik Zeuvmhuuster van het joar. Een titel die ik mocht ontvangen voor mijn tomeloze inzet voor Zevenhuizen de afgelopen jaren, en mijn inzet als ambassadeur van het dorp tijdens de verkiezing van het leukste Dorp van Groningen. Tenminste dat werd me verteld. Nu is daar wel het een en ander op af te dingen want ik ken wel veel meer mensen die zich tomeloos inzetten. Maar OK ooit ben ik ook begonnen met de site van het dorp, die inmiddels door veel mensen wordt gevoed maar ik ben er wel mee begonnen. Net als de Optimist die in de jaren 60 de ingezonden stukken schreef.

Het dorp heeft door de loop van de eeuwen altijd mensen gekend die zich inzetten voor het dorp en de verenigingen. Meester Reijntjes was daar één van Die schreef in 1901 een boekje "Voorheen en Thans". Hij schrijft daar over een 3tal mannen die zich erg hebben ingezet voor het dorp:
Het is een feit, dat er overal en ten allen tijde mannen zijn geweest, die eene betere en diepere blik in de toekomst hadden dan hunnen medeburgers. Aan dergelijke mannen heeft het Zevenhuizen ook niet ontbroken. Bij de ouderen van jaren zijn nog zeer goed bekend de namen van Hendrik Hendriks Kuiper, Klaas Berends Hofstee en Lukas Stuut. Dit driemanschap heeft veel gedaan voor den vooruitgang van Ons Dorp. Hoe vaak hebben zij niet de ingezetenen van Zevenhuizen ter vergadering opgeroepen, uit den dommel gewekt en geadresseerd bij verschillende colleges! Ingezetenen van Zevenhuizen! Op de stille begraafplaats achter onze Hervormde kerk rusten zij. Den hoed af, als gij hunne grafsteden voorbij gaat! Zij hebben gestreden voor Ons Dorp! Het jonge geslacht weet dat nu zoo niet meer; maar het is hier de plaats om er aan te herinneren, dat hunne namen in eere dienen te worden gehouden.

Zouden de graven er nog zijn? Even kijken op www.graftombe.nl, nee alle 3 personen zijn niet te vinden. Maar wacht eens……. Hendrik Hendriks Kuiper? Mijn moeder heet Kuiper en even zoeken op www.alleGroningers.nl en ja hoor. Als ik me niet vergis is dat de opa van mijn opa. Heb ik het dus niet van een vreemde.