Menu Sluiten

Hoe ziet toekomstig leren en opleiden er uit??

blijeikeltjeDe afgelopen week las ik van een Internetvriendin uit Amerika de volgende melding op Facebook: Sooooooo…that was work??? I Love my new job! Omgs, I don't think I've ever said that?  I got paid to make a 12 inch great white shark in wax. KAri heeft dus werk gevonden. Ik ken KAri uit mijn eerste internetjaren en ze altijd aan het worstelen geweest met het vinden van werk. Ze heeft gestudeerd aan de University of California, Los Angeles. Ze heeft klompen beschilderd, workshops gegeven en recentelijk een eigen bakkerijtje begonnen onder de naam Pink Box Pie company. Taart,  Roze Doos. Ik moest er wel om lachten omdat Kari ooit voor mij het “blije eikeltje” had gemaakt. Ook iets met een knipoog.

 

Nu heeft ze dus werk waar ze zo te horen altijd van heeft gedroomd. Ze gaat modellen maken:  I can't even believe it, I get to spend my day modeling and casting giant sharks and stuff. trembling with disbelief here, but secretly thrilled

Ze heeft dus werk gevonden waar ze haar talent  in kwijt kan en dat is iets wat je mensen gunt. De afgelopen week had ik contact me een aantal mensen die ook op zoek zijn naar werk. Een paar hebben inmiddels geen werkloosheidsuitkering meer en komen nu in de bureaucratie terecht van de bijstand en als je die verhalen hoort wordt je spontaan depressief. Mensonterend soms.

 

Ik schreef al een poos geleden een blog over verdwijnt eenvoudig werk? Die discussie loopt nog steeds op linked in en Herma reageerde met de volgende tekst:

Uit rapportage over de arbeidsmarkt op werk.nl : UWV constateert dat door verdergaande innovatie en automatisering het door werkgevers gevraagde opleidingsniveau geleidelijk aan verschuift van lagere naar de hogere mbo-niveaus en naar hbo-niveau."

"Van de 111.000 vacatures die in principe door ongeschoold personeel vervuld konden worden, werden er slechts 20.000 vervuld door personen met hooguit een basisopleiding. Dit betekent dat 90.000 mogelijkheden voor ongeschoolden niet werden benut, omdat werkgevers bij het aannemen van personeel, zeker bij de huidige ruime arbeidsmarkt, de voorkeur geven aan geschoold personeel.

De verdringing van ongeschoold personeel door geschoold personeel treedt vooral op in

de horeca (55%),

de agrarische sector (48%)

en de detailhandel (31%)

waar voor het grootste deel van de vacatures hooguit basisonderwijs werd vereist, terwijl het aangenomen personeel grotendeels bestond uit MBO’ers.

Vacatures in deze sectoren werden meer dan gemiddeld als bijbaantje vervuld door studenten/scholieren."

"Eenvoudig werk" verdwijnt dus niet volledig, maar wordt uitgevoerd door MBO-ers en HBO-ers die op eigen niveau niet aan de slag komen.

 

Ook op Z24 was er een artikel te lezen over het verdwijnen van werk.

 

Conclusie we moeten stoppen met het opleiden van mensen voor werk wat er niet meer is. Waar moeten we dan mensen voor opleiden? Een goede vraag. Misschien is dat wel een mooi onderwerp om er eens met een groep over te hebben. Hoe zit toekomstig leren er uit?  Stel ik regel een zaal en koffie wie gaat er met mij in gesprek?