Spring naar inhoud

Lekkapitaal


Al wat langere tijd ben ik bezig met @nder geld. Want het hele geldstelsel blijft voor mij een onduidelijk iets. Ik zag de voorstelling van "Door de bank genomen" en al vaker heb ik er over geblogd. Toch blijft het me fascineren waarom we niet in staat zijn van onderop dingen beter te regelen. Bernie Sanders lijkt het als presidentskandidaat in de VS ook niet te lukken voldoende mensen in beweging te krijgen. Hij blijft hameren op het feit dat de top 1%  alles naar zich toe haalt en de rest het steeds minder krijgt. Hij blijkt massa’s mensen achter zich te krijgen en er komen geluiden van stembusfraudes door de Republikeinen. Eindresultaat: het lijkt hem niet te lukken.

 

Waar ligt dat toch aan? En kunnen we er iets aan doen? Volgens mij wel, alleen zal het tijd vragen en uithoudingsvermogen.

 

Even een korte uitleg van mijn beeld van de wereld. Geld is er voor om ruilen mogelijk te maken met zaken die normaal niet eenvoudig geruild kunnen worden. Oftewel je kunt een fiets niet ruilen voor brood. Nou ja dan heb je wel veel brood in een keer. Dus is het handig iets te hebben waarmee je iedere dag een brood kan halen net zolang de waarde van de fiets is uitgekeerd in broden. Geld is een mooie oplossing hiervoor. Als geld alleen voor ruilen gebruikt werd, was er niets aan de hand. Alleen gingen mensen geld sparen. Je kon dat geld wel lenen maar dan moest je voor dat lenen wel betalen, daarmee ontstond er rente.

 

Rente ging overal  tussen zitten. Het brood dat je koopt is gemaakt in een bakkerij waar een hypotheek opzit met rente, de ovens zijn gefinancierd met rente, etc. Ik hoorde eens het verhaal dat tot wel 30% van de prijs van een product bestaat uit rente. Eigenlijk lekkapitaal, want als je geld alleen zou gebruiken zonder rente zou dat een stuk schelen in de kostprijs. Waar lekt dat geld allemaal naar toe dan? Zou dat uiteindelijk niet die top 1% van Bernie Sanders zijn?

 

Een ander voorbeeld van lekkapitaal: energie en telecom. (Buitenlandse)  investeerders ontdekten dat het bezitten van Infrastructuur waar maandelijks voor betaald wordt lucratief is om in te investeren. Dus toen er aandelen te koop waren van Telecom en Elektriciteit waren ze er als de kippen bij. Nu betalen klanten heel veel aan de bezitters van die netwerken terwijl ze soms na 5 jaar al terugverdiend zijn. Maandelijks vloeit veel geld over de grote plas en in de zakken van die rijkste 1%

 

Willen we als regio de trend keren dan zullen we kapitaal in de regio moeten houden. Lees daarover ook mijn vorige blogs. Dat kan prima door te zorgen dat we de infrastructuur weer in eigen hand krijgen en werken met rentevrij kapitaal. Daar komen nu de middelen voor beschikbaar. We kunnen er nu al mee aan de slag. dat zal eerst klein beginnen maar er zijn al op diverse plaatsen in de wereld voorbeelden dat het wel kan. Van onder af met elkaar. Zorgen dat er zo weinig mogelijk geld weg lekt.


Ik heb in bovenstaand figuur het proberen uit te leggen. Natuurlijk is het veel te simpel. Het stelt een product voor: zeg groenten. Dat moet worden verbouwd en geoogst. Daar zitten kosten aan vast en het moet getransporteerd worden. Als het goed is houdt de boer winst over. Winst wat hij als het goed is weer besteed in de regio. Overal bij de productie zit lekkapitaal. De rente van de leningen, inkoop van de zaden, bestrijdingsmiddelen, gereedschap, opslag maar ook het transport. Dan komt het in de winkel en daar geldt hetzelfde. Eigenlijk lekt er geld weg als rente in het spel is of er geld weglekt naar grote aandeelhouders.De kunst is om kapitaal te gebruiken waar geen rente over geheven wordt. Dat geld is op komst. Wil je er meer van weten ga dan naar http://www.socialtrade.nl Er is ook een boek over verschenen onder de naam @nder geld. Het mooie ervan is dat het gratis te krijgen is in de weggeef variant. Je krjigt het gratis met de voorwaarde dat je het weer weggeeft. Ik heb er een dus de eerste die zich meldt stuur ik het boek. Het is lokaal geld maar dan ook internationaal in te zetten. Het fascineert me wel. Ik zou wel eens met een groep mensen er over door willen praten. Wie heeft belangtelling?

4 gedachten over “Lekkapitaal

 1. Nico Schoen

  Eindbalans burgerinitiatief Ons Geld
  Burgerinitiatief Ons Geld loopt ten einde.
  Tijd om de balans op te maken.
   
   
  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
   
  In januari 2015 gingen we van start. Dankzij uw steun plaatsten wij geldschepping op de agenda van de Tweede Kamer. Daar bleef het niet bij. Met ruime Kamermeerderheid werd op 29 maart de motie van de heren Omtzigt (CDA) en Merkies (SP) aangenomen. Dit zorgt dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) advies wordt gevraagd over de werking van het geldstelsel. De WRR moet daar in ieder geval de voor- en nadelen van alternatieven systemen van geldschepping bij betrekken.
  Burgerinitiatief Ons Geld wordt in de motie niet genoemd. Dit tegen de wens van Kamerlid Klein (vrijzinnige partij) die hierover een stemverklaring aflegde. Klein meent dat betrokkenheid van Ons Geld kan borgen dat het onderzoek werkelijk kritisch wordt. Wij zijn dat van harte met de heer Klein eens. Maar een Kamermeerderheid bleek daar kennelijk niet voor te vinden. Desondanks zijn wij tevreden met dit resultaat. Het geeft aanknopingspunten voor een vervolg, en dat is het belangrijkst.
   
   
  VVD
   
  De opstelling van de VVD verbijsterde ons. Wij verkondigen in belangrijk opzicht een liberaal standpunt. Namelijk de liberalisering van de kredietmarkten, de afschaffing van centrale rentesturing en de afschaffing van alle staatssteun aan financiële instellingen. Dat alles werd door VVD-woordvoerder Harbers straal genegeerd. Wij hebben hem hierop aangesproken, maar geen reactie ontvangen. Afgezien dan van de tegenstem van de VVD tegen objectief onderzoek naar de rol van banken in ons geldstelsel.
   
   
  3 ingestemde moties
   
  Van de 13 ingediende moties werden er tot dusver 3 ingestemd. Enkele zijn nog aangehouden, maar maken weinig kans. De rest is afgestemd.
  Een van de ingestemde moties betreft de SNS bank, die SP en PvdA in staatshanden willen houden. Dit is niet direct gebaseerd op burgerinitiatief Ons Geld. Wij zien kredietverlening als private aangelegenheid. Ons uitgangspunt is niet dat de overheid moet gaan bankieren. Ze moet zich ontfermen over de geldhoeveelheid, en haar verstrengeling met het bankwezen ontvlechten.
  De overige twee hebben wel direct betrekking op burgerinitiatief Ons Geld. Een betreft de motie over een risicoloze bankrekening, waarover wij in onze vorige nieuwsbrief berichtten. De andere betreft het nadere onderzoek door de WRR. Deze laatste achten we het belangrijkst. Hierin ligt mogelijk een voortzetting besloten van het morele standpunt dat wij verkondigen: het geld moet de samenleving dienen, en niet andersom.
  Een dergelijk moreel standpunt durfden alleen kleine partijen over te nemen, zoals de Partij voor de Dieren. De Kamermeerderheid hield het bij verkennende en soms wat mistige moties, zoals die van Omtzigt en Merkies. Hoe gaan we nu zorgen dat het beoogde morele doel in deze mist niet verloren gaat? Dat wordt het vervolg op burgerinitiatief Ons Geld!
   
   
  Vervolg
   
  Het burgerinitiatief is afgerond, maar de strijd nog niet gestreden. Wij gaan invulling geven aan ‘de alternatieve systemen van geldschepping’ met een helderheid en concreetheid die de WRR met goed fatsoen niet kan negeren. En mocht ze dat toch doen, dan maken we duidelijk waar het komend rapport van de WRR tekortschiet.
  Burgerinitiatief Ons Geld heeft het venster opengezet naar een alternatieve monetaire werkelijkheid. De huidige regeling van het geldstelsel schiet ernstig tekort. Verbetering is geboden en ook goed mogelijk. We hebben hiervan nog geen Kamermeerderheid overtuigd. Het onderwerp is echter wel op tafel gelegd, en een ruime Kamermeerderheid wil er meer over te weten komen. Er is een proces en dat gaan we helpen voeden.
   
   
  Nieuwsbrief Stichting Ons Geld
   
  Van dit vervolg houden wij u graag op de hoogte. Mocht u dat niet op prijs stellen dan kunt u zich afmelden voor verdere nieuwbrieven van Stichting Ons Geld door u onderin deze email uit te schrijven.
   
   
  Uw steun heeft ons goed op weg geholpen, en blijft nodig om het werk af te kunnen maken!
   
  Doneer
   

 2. Nico Schoen

  Hallo Jan, Geld is een complex onderwerp. Ik ben donateur van de stichting Ons Geld omdat ik denk dat dit samenwerkinitiatief leidt tot een ontwikkeling die we met zijn allen willen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *