Menu Sluiten

Het Dagblad van het Noorden bestaat 5 jaar

Een poos geleden had ik het op mijn weblog aan de stok met een paar mensen over traditionele media. Mijn betoog was dat als het Dagblad van het Noorden niet mee ging met de ontwikkelingen er geen toekomst voor ze zou zijn. Een beetje prikkelend bedoeld en dat lukte want er kwamen wat stekelige reacties. Het dagblad is intussen al een poos bezig met het integreren van nieuwe media in de bedrijfsvoering. Op de site is mogelijk om te reageren op artikelen. Regelmatig zijn deze reacties ook in gedrukte vorm te lezen.Daarnaast wordt er ook nieuws geplaatst op de site zonder dat het op papier is verschenen. Ik las een poos geleden in Elsevier dat het Dagblad van het Noorden wordt gezien als voorloper op het gebied van  nieuwe toepassingen. Het dagblad bestaat 5 jaar en ik lees het nog steeds met plezier.
Maar datzelfde Elsevier had de afgelopen week (3 februari, pagina 11) een paar artikelen waar ik toch van moest fronsen. Allereerst was er een artikel  over de creatieve klasse. Hierin werd betoogd dat grote steden onterecht achter de creatieve klasse en de creatieve industrie aanlopen. De creatieve industrie zou maar goed zijn voor 3,9% in Amsterdam. De schrijver heeft zich duidelijk niet verdiept in de materie. Het gaat niet om de creatieve industrie maar om the [[wikipedia: creative class]] en dat is een begrip dat door Richard Florida is geïntroduceerd. En the creative class bestaat uit mensen die betekenisvolle nieuwe ontwikkelingen creëren. The creatieve class bestaat uit wetenschappers, professoren, architecten, dichters om een paar te noemen maar het kunnen ook tandartsen, ontwerpers ICT-ers of predikanten zijn. Het heeft weinig te maken met de creative industrie. Verderop in Elsevier (pagina 69) een stuk over bellen op internet. GizmoCall is iets nieuws want volgens Elsevier is geen aparte software nodig , een headset is voldoende. Nadat automatisch software!!! is geïnstalleerd op de eigen PC kunnen bellers gesprekken voeren. Hmm er is dus toch software nodig maar als je dat download is dat blijkbaar geen software. Op dezelfde pagina is ook te lezen dat: zoekmachine Google en software fabrikant Microsoft nieuw knooppunten bouwen voor het internetverkeer. Deze datacenters (ook wel computer boerderijen) komen te staan in North Carolina en Texas. Zou Elsevier wel weten wat er in Noord Nederland gebeurd?
Het dagblad is dus 5 jaar jong, gefeliciteerd! Ik verwacht veel van de ingeslagen weg. Elsevier is wat mij betreft al verslagen.