Spring naar inhoud

Gemeentelijke herindeling

Het grote woord is er uit de provincie gaat werk maken van de gemeentelijke herindeling. Het hing al een poos in de lucht en toch kwam het vrij plotseling. Het is wel iets waar we als dorp met belangstelling naar kijken. Want hoewel we als dorp een prima relatie hebben, merken we ook wel dat het knarst en kraakt bij onze gemeente. En dan hebben zijn we nog niet eens de kleinste gemeente in de provincie. De allerkleinsten geven al een poos aan dat het niet houdbaar is. De iets grotere houden zich nog stoer maar ook daar is wel te merken dat er te weinig capaciteit is om mee te draaien in de moderne maatschappij. Zeker nu er nog meer taken naar de lagere overheid overgeheveld worden. Het is me al een paar keer verteld door bestuurders en medewerkers van kleine gemeenten. We kunnen het niet allemaal volgen. Maar dat zijn individuen. Hardop dat zeggen doen ze niet dat is griezelig want iedereen voelt dat bij een herindeling ook een herijking van taken komt. 

Begrijp me goed, ik ben geen voorstander van grootschaligheid. Sterker nog de innovatiekracht en leefbaarheid komen voor uit de kleinschaligheid.Daar waar men nog passie heeft en direct betrokken is. Maar het lijkt me ondoenlijk om alle wet en regelgeving te volgen en uit te voeren die er van bovenaf neerdaalt op het lokale bestuur. Laat staan dat er ook nog  een eigen invulling aan gegeven moet worden. 

Op de vraag hoe ik daar met een dorpspet op tegenaan kijk heb ik geen eenduidig antwoord. Voor veel kleine dorpen die een nauwe band hebben met een kleine gemeente kan het een verarming betekenen. De gemeente komt op grotere afstand te staan. Voor een dorp met een hoge mate van zelfstandigheid kan het een zegen zijn dat een gemeente meer op afstand komt en alleen op hoofdlijnen te maken krijgt met de gemeente. Geen geneuzel meer over een stoeptegel of weerbarstige tak. In de toekomst zal een gemeente ook niet alle dorpen op dezelfde manier benaderen. Het ene dorp heeft een dorpsbelangen die eens per jaar een feest organiseert een ander dorp is bezig met leefbaarheid en neemt taken van de gemeente over. (een mooi voorbeeld is Elsendorp waar we met een paar mensen op bezoek waren deze week). Dat vraagt  ook een verandering in denken bij de gemeente. 

Dorpen verschillen, dat is een historisch gegeven. Mijn mondhygiëniste vertelde me dat ze in een dorp woont waar een paar jaar geleden nog werd gezegd: Zevenhuizen? Daar komen de dienstmeiden toch vandaan! Logisch dat Zevenhuizen een eigen identiteit heeft ontwikkeld waar zelfwerkzaamheid een groot goed is. Niet dat we gebukt gaan onder een minderwaardigheidscomplex. Integendeel sinds we de meeste stemmen kregen in de verkiezing van "het leukste dorp van Groningen" is het enthousiasme en zelfbewustzijn ongekend groot.

Ik volg de ingezette ontwikkeling van herindeling met belangstelling. Jammer genoeg kan de interne verbouwing bij de gemeente wel eens tot gevolg hebben dat er veel energie intern besteed gaat worden. Onze plannen zijn ook nog niet concreet. Het zou wel eens mooi in elkaar kunnen passen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *