Menu Sluiten

Er is it en er is IT

Deze week kwamen veel aspecten van de IT voorbij. De viering van het bereiken van het hoogste punt van het Eemsdelta datacenter, een gesprek met de ICT vereniging, een bezoek aan de Cave bij de universiteit en de zomerbijeenkomst van het ICT Platform.

Het bereiken van het hoogste punt van het Eemsdelta Datacenter is op zich wel een kunst want hoe bepaal je bij een gebouw van 4 voetbalvelden oppervlakte het hoogste punt? Wat een gebouw!! Ergens in de hoek van het gebouw werd het bereiken van het hoogste punt gevierd. Gelukkig staat er tegenwoordig gewoon in de krant dat het gaat om het gebouw waar Google het grootste deel van gaat huren. Bij hete eerste Google gebouw in Groningen wilden ze er geen bekendheid aan geven maar op de site van Google was al een poos geleden te zien dat Google medewerkers zocht voor het datacentrum op het Zernike terrein in Groningen.

Ik ben even stiekem om de hoek wezen kijken en telde 27 generatoren voor de noodstroom. Een stukje kleiner per stuk dan die in Groningen maar daar hebben ze er maar 7 volgens mij. Logisch dat ze die centra vlak bij de elektriciteitscentrales willen hebben want het zijn echte energie slok-ops.Foto’s van het gebeuren zijn gemaakt door Koos Boertjens en die zijn te bewonderen via: http://www.bouweemshaven.nl/20070703tcnsigeemsdelta/
Je praat in het geval over veel heel veel IT.

Ergens anders in de week hadden Jaap van der Graaf en ik een gesprek met Erik Koorman, voorzitter van de ICT Vereniging Noord Nederland. In het verleden kwam ik Ate van der Meer de voorganger van Erik ook regelmatig tegen. We hebben het gehad over de raakvlakken en de samenwerking. Raakvlakken zijn er veel. Immers is het ICT Platform er voor iedereen dus ook voor de leden van de ICT vereniging. Maar het ICT Platform is breder. Daar waar de vereniging zich richt op ICT MKB bedrijven met de hoofdvestiging in het noorden zie je bij het platform alle ICT bedriiven, ICT onderwijs en overheid opduiken. We hebben als ICT Platform er veel baat bij dat er een bloeiende ICT vereniging is. Want contact houden met alle ICT MKB bedrijven is een klus op zich. Het was een leuk gesprek en wat ons betreft krijgt het zeker een vervolg.

Het heeft er alle schijn van dat er eind dit jaar een voorstel wordt ingediend in het Kaderprogramma 7 van de Europese Unie. We zijn met Offis uit Oldenburg aardig op weg. Rond de IJkdijk gaat het zeker gebeuren, maar ook uit de hoek van energie en Kunstmatige Intelligentie is er wat te verwachten.  Niet dat we dat als Platform doen maar zijdelings zijn we er wel zo nu en dan bij betrokken. Zo brachten we samen met Matthias uit Oldenburg een bezoekje aan de Cave. Het blijft iedere keer een belevenis om door muren te lopen of te zweven. IT op een heel andere manier ingezet.

En dan natuurlijk de ICT Platform zomerbijeenkomst. Ik was bang dat in verband met de vakantietijd de opkomst tegen zou vallen maar dat viel mee. We begonnen met een presentatie van Jaap van der Graaf over de stand van zaken van het ICT Platform en daarna een korte inleiding over Web 2.0  Daarna kregen we een kijkje in de keuken van het Centraal Justitioneel Incassobureau. Tjerk Zwanenburg nam ons mee naar de complexe wereld van grootschalig data verwerking en de wijze waarop het CJIB er  structuur in probeert te krijgen.  De eisen van de klant, de veranderende samenleving  en nieuwe technieken maken dat  het een complexe omgeving is. Voor een aantal bezoeker was het  confrontatie met een totaal onbekende wereld. Maar duizenden mensen in Noord Nederland werken in dit soort omgevingen. CJIB, IBG, RDW, LNV, KPN en natuurlijk de commerciële bedrijven hebben allemaal een dergelijk grootschalige infrastructuur. Dus waar het voor de één een complex abstract verhaal was had het voor de ander nog wel een spa dieper gemogen. Toch hoorde ik van deze beide uitersten dat het leuk was om er iets van te horen.
Verbazingwekkend dat een sector zo breed kan zijn. Van twitter  wat volgens veel mensen nergens over gaat tot de IT infrastructuur die er voor moet zorgen dat als je geflitst wordt bij Rood licht gelijk een SMS-je krijgt. Er is dus  it met kleine letters en IT met grote  letters, het is maar net waar je  iets mee hebt.

Oh ja we hadden in ieder geval één afmelding omdat hij het niet eens is met de dienst verlening  van het CJIB. Hij had te veel boetes gekregen de afgelopen weken.  Trouwens maakte Jaap me er op attent dat dienstverlening wel een beetje een rare uitdrukking is want veel “eindgebruikers” zullen het niet als dienst ervaren.